10.06.2011

Obavještenje o prestanku primjene Odluke Visokog predstavnika o revidiranju naloga kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih lica, donesene 5. septembra 2008. godine, te s tim povezanih naloga Visokog predstavnika

Članom 7. Odluke visokog predstavnika kojom se revidiraju nalozi kojima se blokiraju svi bankovni računi koje posjeduju, čiji su imaoci odnosno koji glase na ime određenih osoba, koju je visoki predstavnik donio 5. septembra 2008. godine, predviđa se da njene odredbe zajedno s ranijim nalozima o blokiranju svih bankovnih računa koje posjeduju, čiji [...]
08.01.2008

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovo [...]
31.05.2007

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovo [...]
19.12.2006

Odluka o produženju mandata g. Petera Nicholla na funkciji inicijalnog predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja gore navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovo [...]
15.12.2006

Odluka kojom se se okončava imenovanje privremene upraviteljice “Hercegovačke banke” Mostar i kojom se prebacuje nadležnost u vezi sa privremenom upravom “Hercegovačke banke” Mostar prebacuje na Agenciju za bankarstvo Federacije BiH

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data u članu V Aneksa 10 (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog Sporazuma) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog sporazuma; i posebno uzimaj [...]