Aktuelni šef banjalučkog ureda OHR-a, Amb. Laszlo Markusz
Aktuelni šef banjalučkog ureda OHR-a, Amb. Laszlo Markusz

 

OHR je otvorio Regionalni ured u Banjoj Luci u ponedjeljak, 6. maja 1996. godine, što je osiguralo kontakt sa raznim zvaničnicima i političkim institucijama u Republici Srpskoj, i olakšalo učešće Republike Srpske u civilnoj implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Banjalučki ured OHR-a djeluje u cilju potpune implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma u Republici Srpskoj. Ured prati razvoj događaja u Republici Srpskoj, daje savjete glavnom uredu OHR-a i interveniše kada je to potrebno.

Od svog nastanka, banjalučki ured je pomogao Republici Srpskoj da razvije infrastrukturu vlasti i da konstruktivno učestvuje u radu državnih institucija.

Aktuelni šef banjalučkog ureda OHR-a je Amb. Laszlo Markusz. Preuzeo je dužnost zamjenika visokog predstavnika u oktobru 2022. godine.

Prethodni šefovi banjalučkog ureda, po hronološkom redu bili su:

 • amb. Marianne Berecz, decembar 2016. – oktobar 2022.
 • amb. Ulrike Hartmann, septembar 2013. – decembar 2016.
 • gospodin Dariusz Karol Bachura, septembar 2011. – septembar 2013.
 • gospodin Christopher Bennet, juli 2009. – septembar 2011.
 • gospodin Ivan Busniak, august 2007. – juli 2009.
 • gospođa Clarissa Pasztory, novembar 2006. – august 2007.
 • gospodin Graham M. Day, septembar 2002. – august 2006.
 • gospodin Paul Martin, februar 2002. – juli 2002.
 • gospodin Georges Bordet, februar 2001. – februar 2002.
 • ambasador Peter Hancock, decembar 1999. – januar 2001.
 • ambasador Miguel Arias, juli 1998. – novembar 1999.
 • gospodin John Fernandez, decembar 1997. – juli 1998.
 • gospođa Cheryl Plumridge, juli 1996. – decembar 1997.
 • gospodin Tim Clifton, maj 1996. – juli 1996.

Lokacija

bl-map-new

Banja Luka Organigram

Banja Luka RO Organigram