27.03.2024

Izjava VP o paketu mjera za unapređenje izbornog procesa – ključne poruke

Danas radim nešto što je trebalo biti urađeno prije više godina i što bi trebalo da se podrazumijeva u jednom demokratskom sistemu: garantiranje slobodnih, fer i demokratskih izbora za sve građane Bosne i Hercegovine. Stoga najavljujem da sam odlučio donijeti izmjene i dopune Izbornog zakona BiH, u skladu sa mojim mandatom, kao doprinos upravo naja [...]