26.09.2014

Pisana zapažanja Odjela za pravne poslove Ureda visokog predstavnika u vezi sa zahtjevom strane u postupku br. S1 3 P016159 14 P

Dana 30. maja 2014. godine, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, kao nadležni zakonski zastupnik, podnijelo je u ime Bosne i Hercegovine – Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: tužitelj), tužbu protiv Republike Srpske i ostalih (u daljem tekstu: tuženi) u predmetu utvrđivanja prava vlasništva i vraćanja u posjed perspektivne vojne lokacije označe [...]
24.09.2014

OHR Legal Department’s written observations concerning ongoing litigation procedure before the Court of BiH between the BiH MoD, as the plaintiff, and RS and others, as the defendant, in the matter of determination of ownership right and return to possession

On 30 May 2014 the Office of the Public Attorney of Bosnia and Herzegovina, as the competent legal representative, submitted on behalf of Bosnia and Herzegovina - Ministry of Defence (hereinafter: the plaintiff) a lawsuit against Republika Srpska and others (hereinafter: the defendant) in the matter of the determination of ownership rights and the [...]
25.06.2014

Pisana zapažanja Odjela za pravne poslove Ureda visokog predstavnika u vezi sa zahtjevom podnosilaca zahtjeva u predmetima br. U 10/14 i br. U 12/14

Dana 9. maja 2014. godine, g. Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine, podnio je zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud) za rješavanje spora i ocjenu ustavnosti Odluke o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Republike Srpske. G. Iz [...]