27.02.2023

Obavijest o primjeni Naloga visokog predstavnika od 12. travnja 2022. godine na Zakon Republike Srpske o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti

Nalog od 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22) će se primjenjivati na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/23) čija primjena se obustavlja do stupanja na snagu konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili dok Ustavni sud [...]