03.02.2024

Op-ed by the High Representative: Attrocities deserve condemnation

I am constantly mindful of how reconciliation is of paramount importance for reintegrating society after the war in BiH Reconciliation is one of the foundations of Dayton and a way to heal the wounds of the war. Yet reconciliation cannot be achieved without understanding and acceptance of the established facts related to the events of the past war. [...]
13.10.2023

Imenovanje visokih predstavnika

Člankom V Aneksa 10 Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP) definirano je da je visoki predstavnik konačni autoritet u regionu u pogledu tumačenja navedenog sporazuma o implementaciji civilnih aspekata mirovnog rješenja. Pitanje nominovanja/imenovanja visokog predstavnika direktno je povezano s tumačenjem Aneksa 10 Općeg okvir [...]
27.03.2023

Kolumna visokog predstavnika: Odluke u skladu s Ustavom, idemo dalje

Sud je zaključio da su amandmani doneseni ovom odlukom u skladu sa Ustavom BiH i da se njima ne krše odredbe Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao ni Međunarodne konvencije o eliminaciji svih oblika rasne diskriminacije, niti član 25. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.
27.06.2022

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine

Ovim zakonom krše se Ustav BiH, te Zakon BiH, i to konkretno nadležnosti i neometano funkcioniranje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, a u suprotnosti je i s obvezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju
04.04.2020

Kolumna visokoga predstavnika: Odgovornost, povjerenje, istrajnost

Ljudski rod vidi život kao nešto živo, u stalnom kretanju. Postoji latinski izraz, perpetuum mobile – stalno kretanje. Ovih dana imamo dojam da se svijet prestao kretati i da tu ne možemo učiniti ništa. Odjednom, svi mi – pojedinci, društvo, cijela civilizacija – izgledamo bespomoćno, posebno stariji.