03.03.2023

DANI: Intervju sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom

Pravna situacija je jasna: odluke Ustavnog suda BiH, najviše pravosudne institucije u zemlji, jasno govore da država ima isključivu nadležnost da to pitanje regulira na državnom nivou odgovarajućim zakonima koje usvaja Parlamentarna skupština BiH.