27.04.2023

Odluka kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Premijer, zamjenici premijera i ministri Vlade Federacije koje je predsjednica Federacije BiH predložila u prijedlogu odluke koji je potpisala 30. marta 2023. godine, sa kojim se jedan od potpredsjednika saglasio 3. aprila 2023. godine i koji je izmijenjen 27. aprila 2023. godine, ovom Odlukom se smatraju imenovanim u skladu s članom IV.B.5. stav ( [...]
29.07.2009

Odluka o produženju privremenog finansiranja Grada Mostara za period od 1. aprila 2009. godine do 30. septembra 2009. godine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i čl [...]
29.07.2009

Odluka kojom se donosi Zakon o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i čl [...]
07.06.2007

Odluka kojom se mijenja Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH…

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i čl [...]
29.05.2007

Odluka kojom se obustavljaju sve isplate sa utvrđenih budžetskih pozicija za potrebe finansiranja političkih stranaka HDZ BiH, SDA, HDZ 1990 – HZ i SBiH…

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i čl [...]