19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Ivanu Iviću Odlukom visokog predstavnika od 22. maja 2000. godine

Svojom Odlukom od 22. maja 2000.godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Ivana Ivića s položaja guvernera Kantona 10. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Iviću obavljanje bilo koje javne dužnosti na bilo kom nivou i/ili zauzimanje bilo kojeg položaja u javnim preduzećima (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Himzi Đonki Odlukom visokog predstavnika od 6. juna 2009. godine

Svojom Odlukom od 6. juna 2009.godine (“Odluka iz 2009.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Himzu Đonku s položaja policijskog komesara Hercegovačko-neretvanskog kantona i zabranio mu pristup u prostorije njegovog bivšeg ureda. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Đonki obavljanje bilo koje službene, izborne ili imenovane javne d [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Anti Barišiću Odlukom visokog predstavnika od 3. aprila 2000. godine

Svojom Odlukom od 3. aprila 2000.godine (“Odluka iz 2000. godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Antu Barišića s položaja ministra unutrašnjih poslova Kantona 10. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Barišiću obavljanje bilo koje javne dužnosti na bilo kom nivou i/ili zauzimanje bilo kojeg položaja u javnim preduzećima (“zabrana”) [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Milovanu Pecelju Odlukom visokog predstavnika od 28. oktobra 2005. godine

Svojom Odlukom od 28. oktobra 2005.godine (“Odluka iz 2005.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Milovana Pecelja s položaja ministra obrazovanja i kulture Republike Srpske, te mu zabranio ulazak u prostorije njegovog bivšeg ureda. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Pecelju obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane du [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Bošku Lemezu Odlukom visokog predstavnika od 26. februara 2003. godine

Svojom Odlukom od 26. februara 2003.godine (“Odluka iz 2003.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Boška Lemeza s položaja u Upravnom odboru Elektroprivrede Republike Srpske. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Lemezu obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidovanja na izborima, te dužnosti unutar [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Đorđu Umićeviću Odlukom visokog predstavnika od 29. novembra 1999. godine

Svojom Odlukom od 29. novembra 1999.godine (“Odluka iz 1999.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Đorđa Umičevića s položaja predsjednika Skupštine općine Banja Luka. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Umičeviću obavljanje bilo koje izvršne dužnosti na bilo kom nivou (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da istu obavlja. [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Peri Markoviću Odlukom visokog predstavnika od 14. novembra 2002. godine

Svojom Odlukom od 14. novembra 2002.godine (“Odluka iz 2002.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Peru Markovića s položaja generalnog direktora preduzeća „Šume Herceg-Bosne“. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Mandiću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti u Bosni i Hercegovini i kandidovanje na izb [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Miodragu Josipoviću Odlukom visokog predstavnika od 1. juna 2001. godine

Svojom Odlukom od 1. juna 2001.godine (“Odluka iz 2001.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Miodraga Josipovića s položaja načelnika Opštine Bratunac. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Josipoviću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidovanje na izborima te dužnosti unutar političkih stranak [...]
19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Draganu Mandiću Odlukom visokog predstavnika od 26. aprila 2001. godine

Svojom Odlukom od 26. aprila 2001.godine (“Odluka iz 2001.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Dragana Mandića s položaja ministra unutrašnjih poslova Kantona 7. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Mandiću obavljanje bilo koje zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti (“zabrana”). Odlukom iz 2001. godine je dalje izričito u [...]