19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine ostatak zabrane izrečene Blašku Jevriću Odlukom visokog predstavnika od 7. septembra 2000. godine

98/14

Svojom Odlukom od 7. septembra 2000.godine (“Odluka iz 2000.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Blaška Jevrića s položaja šefa OMI-ja u Doboju. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Jevriću da se kandiduje za izbornu ili imenovanu dužnost (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da istu obavlja.

Dana 3. juna 2005. godine, visoki predstavnik je izdao Obavještenje o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu (“Odluka iz 2005.godine”), uz ograničenja da g. Blašku Jevriću nije dozvoljeno kandidovanje na narednim izborima, kao i obavljanje bilo koje javne funkcije u oblasti povratka izbjeglica sve dotle dok visoki predstavnik drukčije ne odluči, ili do ispunjenja Aneksa 7 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, šta god od ovo dvoje prije nastupi.

Na osnovu daljeg razmatranja predmeta g. Jevrića, odlučio sam da ostatak ove zabrane ukinem. Gospodinu Blašku Jevriću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja bilo koju javnu funkciju u oblasti povratka izbjeglica. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2000. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluka iz 2000. i 2005. godine. Kao i Odlukom iz 2005. godine, ni ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Jevrić da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2000. godine niti mu se daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje ostatka zabrane nametnute Odlukom iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik