19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Mari Jurković Odlukom visokog predstavnika od 7. septembra 2000. godine

85/14

Svojom Odlukom od 7. septembra 2000.godine (“Odluka iz 2000.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospođu Maru Jurković s položaja pročelnice Odjela opće uprave, kulture i sporta u Čapljini. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno gđi Jurković kandidiranje za izbornu ili imenovanu dužnost i obavljanje imenovane javne dužnosti (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da se za istu kandidira odnosno da istu obavlja.

Na osnovu razmatranja predmeta gđe Jurković, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospođi Mari Jurković se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da se kandidira za izbornu ili imenovanu dužnost i da obavlja imenovanu javnu dužnost. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2000. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 2000. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se gđa Jurković da se vrati na dužnost sa koje je smijenjena na osnovu Odluke iz 2000. godine. Takođe, ovom Odlukom, njoj se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubila kao rezultat Odluke iz 2000. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 2000. godine. Odluka iz 2000. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik