19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine ostatak zabrane izrečene Muniru Alibabiću Odlukom visokog predstavnika od 21. oktobra 2002. godine

101/14

Svojom Odlukom od 21. oktobra 2002.godine (“Odluka iz 2002.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Munira Alibabića s položaja direktora Obavještajno-sigurnosne službe Federacije Bosne i Hercegovine. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Alibabiću obavljanje bilo koje službene, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidovanje na izborima te dužnosti unutar političkih stranaka (“zabrana”). Odlukom iz 2002. godine je dalje izričito utvrđena mogućnost ukidanja zabrane prema isključivom nahođenju visokog predstavnika.

Dana 1. decembra 2006. godine, visoki predstavnik je izdao Obavještenje o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu (“Odluka iz 2006.godine”), uz ograničenja da g. Munir Alibabić neće obavljati nijednu dužnost u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Državnoj graničnoj službi Bosne i Hercegovine, Uredu za saradnju s Interpolom, Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i svakoj drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost, odbranu i obavještajnu djelatnost. Nadalje, g. Munir Alibabić neće obavljati nijednu dužnost u Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine i svakoj drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost, niti u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske i svakoj drugoj agenciji, tijelu ili jedinici nadležnoj za pitanja koja se odnose na javnu sigurnost.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Alibabića, odlučio sam da ostatak ove zabrane ukinem. Gospodinu Muniru Alibabiću se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja nijednu dužnost spomenutu u Odluci iz 2006. godine. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 2002. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluka iz 2002. i 2006. godine. Kao i Odlukom iz 2006. godine, ni ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Alibabić da se vrati na dužnosti sa kojih je smijenjen na osnovu Odluke iz 2002. godine niti mu se daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 2002. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje ostatka zabrane nametnute Odlukom iz 2002. godine. Odluka iz 2002. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” i “Službenom glasniku Federacije Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014. Dr. Valentin Inzko Visoki predstavnik