19.08.2014

Obavijest o Odluci visokog predstavnika da ukine zabranu izrečenu Peri Pažinu Odlukom visokog predstavnika od 29. novembra 1999. godine

73/14

Svojom Odlukom od 29. novembra 1999.godine (“Odluka iz 1999.godine”), visoki predstavnik je smijenio gospodina Peru Pažina s položaja načelnika Općine Stolac. Navedenom Odlukom takođe je zabranjeno g. Pažinu obavljanje bilo koje izvršne dužnosti na bilo kom nivou (“zabrana”) osim ako se ne ovlasti da istu obavlja.

Na osnovu razmatranja predmeta g. Pažina, odlučio sam da ovu zabranu ukinem. Gospodinu Peri Pažinu se odlukom visokog predstavnika više ne zabranjuje da obavlja bilo koju izvršnu dužnost na bilo kom nivou. Radi izbjegavanja svake sumnje, svaka zabrana koja proizlazi iz Odluke iz 1999. godine ovim se putem ukida.

Ovakav ishod opravdavaju načela pravičnosti, pravilnog upravljanja i razboritog ispunjavanja međunarodnog mandata visokog predstavnika, kojima se uzima u obzir ravnoteža između zaštite državne stabilnosti i prava pojedinaca.

Ovom Odlukom ne dovodi se u pitanje validnost Odluke iz 1999. godine. Ovom Odlukom ne ovlašćuje se g. Pažin da se vrati na dužnost sa koje je smijenjen na osnovu Odluke iz 1999. godine. Takođe, ovom Odlukom, njemu se ne daje pravo na odštetu po osnovu bilo koje naknade, drugih oblika neostvarenih novčanih beneficija ili privilegija odnosno statusa koje je izgubio kao rezultat Odluke iz 1999. godine.

Ova Odluka ne predstavlja amnestiranje nego prospektivno ukidanje Odluke iz 1999. godine. Odluka iz 1999. godine se ne briše i ostaje kao integralni dio zakonodavne evidencije Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom se ne utiče na rješenje niti se njome na drugi način ne prejudicira rješenje u bilo kojem pravnom postupku koji se vodi ili će se voditi unutar ili izvan Bosne i Hercegovine.

Ukoliko su odredbe ove Odluke u suprotnosti s domaćim zakonodavstvom u vezi sa bilo kojim od predmeta koji su njom obuhvaćeni, ova Odluka će biti mjerodavna. Odluke visokog predstavnika imaju veću pravnu snagu i prednost u odnosu na domaće zakonodavstvo koje je s njima u suprotnosti. Ovom zakonodavnom izjavom deklarativno se obuhvaćaju postojeće i buduće odluke visokog predstavnika.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i ne zahtijeva preduzimanje nikakvih dodatnih proceduralnih radnji.

Ova Odluka se objavljuje odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Sarajevo, 19. avgusta 2014.
Dr. Valentin Inzko
Visoki predstavnik