07.06.2022

Odluka o odobravanju raspodjele sredstava na ime pokrića rashoda vezanih za Opće izbore u Bosni i Hercegovini 2022. godine

Ovom Odlukom odobrava se raspodjela i korištenje iznosa od 12.528.000,00 KM na ime pokrića rashoda Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za održavanje “Općih izbora 2022. godine” u skladu sa strukturom rashoda navedenom u zahtjevima Centralne izborne komisije broj: 07-1-16-1-259-10/22 od 18. aprila 2022. godine, 07-1-16-1-259-11/22 od 06. [...]