13.02.2014

Obavijest o Odluci supervizora da ukine zabranu izrečenu Slobodanu Kataniću Nalogom supervizora od 15. februara 2008. godine

Razrješenje, zabrana i ograničenje, utvrđeni u Nalogu supervizora od 15. februara 2008. godine, prestaju da važe. Gospodinu Kataniću se ovim putem dozvoljava da obavlja bilo kakvu dužnost u Policiji Brčko distrikta, da bude postavljen na dužnost na teritoriji Brčko distrikta, i da ima bilo kakvu nadzornu, upravnu ili operativnu nadležnost za pitanj [...]