23.09.2015

Opći podaci o Buldožer inicijativi

Informacije o Buldožer inicijativi na OHR-ovoj Internet stranici se ne ažuriraju otkako su BiH institucije preuzele punu odgovornost za ovaj projekat. Informacije o Buldožer inicijativi se mogu naći na www.bulldozer.ba

12. studenog 2002.g., na inicijativu Visokoga predstavnika, Paddyja Ashdowna, grupa poslovnih ljudi u BiH, zajedno sa predstavnicima najvažnijih međunarodnih financijskih organizacija pokrenula je Buldožer Povjerenstvo. Cilj je bio izgraditi radno partnerstvo između bh političara i poslovnih ljudi, i identificirati specifične klauzule u legislativi, koje spriječavaju tvrtke da šire svoje poslovanje i otvaraju još radnih mjesta. Povjerenstvo je sebi postavilo zadatak da “50 reformi bude usvojeno za 150 dana”.

Radeći na prvom krugu reformi, Povjerenstvo je primilo prijedloge od više od 500 tvrtki. Pokrenuta pitanja obuhvatala su obvezne članarine u profesionalnim udruženjima, duplo oporezivanje, komplicirane administrativne procedure i načini poslovanja koji uništavaju radna mjesta. U okviru Buldožer Povjerenstva, kvalificirana grupa odvjetnika i ekonomista detaljno je proučila svaki prijedlog, razvili su zakonska rješenja i procijenili moguće posljedice na ekonomsko okruženje. Više od 20 lokalnih udruženja, kao što su regionalna poslovna udruženja, Udruženje poslodavaca, Ženska poslovna mreža, Centralna banka, Agencija za promoviranje stranih ulaganja (FIPA) i Mikro-kreditna mreža radili su sa Buldožer Povjerenstvom na procjeni prijedloga reformi. Tokom tri plenarne sjednice, Povjerenstvo je glasalo o najboljih 50 prijedloga za uklanjanje gospodarskih zapreka, koje će predstaviti vladajućim tijelima…

Nakon ovih događaja na visokom nivou, došlo je do intenzivnog dijaloga između Buldožer Povjerenstva, Vijeća ministara BiH, i vlada RS i FBiH. Imenovan je koordinator u svakoj vladi. Ti koordinatori su distribuirali svoje prijedloge relevantnim ministarstvima, i tražili njihove komentare, reakcije i protu-prijedloge.

Svako ministarstvo formiralo je radne grupe, kako bi razmotrile svaku reformu i formulirale odgovore. Buldožer Povjerenstvo se sastalo sa svim najvažnijim ministarstvima i detaljno raspravljalo o specifičnim reformama i odgovorima radnih grupa. Svaki put, ili su se u potpunosti složili, ili su pregovorima došli do zakonskog kompromisa, koji se nije udaljavao od prvobitne namjere prijedloga.

Sva vladajuća tijela su na kraju usvojila sve reforme. Neke od reformi su riješene odlukama vlade, dok su druge (koje se sastoje od pravnih amandmana na postojeće zakone) poslane parlamentima. Parlamenti BiH, FBiH, RS i Brčkog usvojili su sve Buldožer amandmane, prekoračivši prvobitni rok od 150 dana za samo 30 dana. Uprkos tom odlaganju, rezultati su postignuti u vremenskom roku koji nije ispunjen nikada ranije. U prosjeku, Buldožer Inicijativa je proizvodila jednu gospodarsku reformu svaka četiri dana.

Kako bi se taj uspjeh nastavio, pokrenuta je Faza II Inicijative Buldožer, 4. lipnja 2003.g. Cilj Faze II je da se nastavi sa promoviranjem legitimnih interesa poslovne zajednice, lokalnih predstavničkih udruženja i građanskog društva, i da se stvori radno partnerstvo sa izabranim predstavnicima.

U Fazi II, Buldožer Povjerenstvo predstavlja jedno specijalizovano Buldožer Povjerenstvo za poljoprivredu, agrobiznis i prirodne resurse, i šest regionalnih Buldožer Povjerenstava, koja su formirale organizacije koje zastupaju lokalne tvrtke u svojim područjima. Oni se fokusiraju na identificiranje novih reformi na općtinskoj/županijskoj/regionalnoj razini, kao i praćenje implementacije reformi iz prve faze na lokalnoj razini.

Sedam Buldožer Povjerenstava proširili su dijalog, koji je već uspostavilo prvobitno Buldožer Povjerenstvo sa izabranim predstavnicima zemlje, kako bi uključile i sindikate. To će pomoći komisijama da identificiraju reformska područja, koja se odnose na bh društvo kao cjelinu. Davanjem odgovornosti svim trima partnerima (privatni sektor, vladajuća tijela i sindikati) u razvijanju, iznošenju i implementiranju reformi, pojačat će se podrška cjelokupnom procesu. Svaki od ova tri partnera ima istinski interes za reformu poslovnog okruženja u BiH.

U znak priznanja građanskom pokretu za reforme, tri premijera, šest predsjedatelja parlamenata, gradonačelnik Brčkog i sedam lokalnih predstavnika Buldožera potpisali su sporazum pod nazivom“Protokol za prosperitet”, koji ih obvezuje da nastave i produbljuju svoju podršku Buldožer procesu reformi.

U svjetlu te obaveze, Vijeće ministara BiH sada uspostavlja među-ministarsku radnu grupu na državnom nivou, pod nazivom “Jedinica za hitne reforme”. Jedinica za hitne reforme je vladin pandan Buldožer Povjerenstvu.

Prva Plenarna sjednica druge faze Buldožera održana je 29. srpnja 2003.g. Prisutni su izglasali 19 novih reformi. One će biti dio paketa od 50 reformi, koji će biti predan vladama i parlamentima krajem rujna 2003.g.