23.09.2015

Општи подаци о Булдожер иницијативи

Информације о Булдожер иницијативи на ОХР-овој Интернет страници се не ажурирају откако су БиХ институције преузеле пуну одговорност за овај пројекат. Информације о Булдожер иницијативи се могу наћи на www.bulldozer.ba

12. новембра 2002.г., на иницијативу Високог представника, Педија Ешдауна, група пословних људи у БиХ, заједно са представницима најважнијих међународних финансијских организација покренула је Булдожер Комисију. Циљ је био да се изгради радно партнерство између бх политичара и пословних људи, и да се индентификују специфичне клаузуле у легислативи, које спријечавају фирме да шире своје пословање и отварају још радних мјеста. Комисија је себи поставила задатак да “50 реформи буде усвојено за 150 дана”.

Радећи на првом кругу реформи, Комисија је примила приједлоге од више од 500 фирми. Покренута питања обухватала су обавезне чланарине у професионалним удружењима, дупло опорезивање, компликоване административне процедуре и начини пословања који уништавају радна мјеста. У оквиру Булдожер Комисије, квалификована група адвоката и економиста детаљно је проучила сваки приједлог, развили су законска рјешења и процијенили могуће посљедице на економско окружење. Више од 20 локалних удружења, као што су регионална пословна удружења, Удружење послодаваца, Женска пословна мрежа, Централна банка, Агенција за промоцију страних улагања (ФИПА) и Микро-кредитна мрежа радили су са Булдожер Комисијом на процјени приједлога реформи. Током три пленарне сједнице, Комисија је гласала о најбољих 50 приједлога за уклањање економских запрека, које ће представити владајућим тијелима…

Након ових догађаја на високом нивоу, дошло је до интензивног дијалога између Булдожер Комисије, Вијећа министара БиХ, и влада РС и ФБиХ. Именован је координатор у свакој влади. Ти координатори су дистрибуирали своје приједлоге релевантним министарствима, и тражили њихове коментаре, реакције и проту-приједлоге.

Свако министарство формирало је радне групе, како би размотриле сваку реформу и формулисале одговоре. Булдожер Комисија састала се са свим најважнијим министарствима и детаљно расправљала о специфичним реформама и одговорима радних група. Сваки пут, или су се у потпуности сложили, или су преговорима дошли до законског компромиса, који се није удаљавао од првобитне намјере приједлога.

Сва владајућа тијела су на крају усвојила све реформе. Неке од реформи су ријешене одлукама владе, док су друге (које се састоје од правних амандмана на постојеће законе) послане парламентима. Парламенти БиХ, ФБиХ, РС и Брчког усвојили су све Булдожер амандмане, прекорачивши првобитни рок од 150 дана за само 30 дана. Упркос том одлагању, резултати су постигнути у временском року који није испуњен никада раније. У просјеку, Булдожер Иницијатива је производила једну економску реформу свака четири дана.

Како би се тај успјех наставио, покренута је Фаза 2 Иницијативе Булдожер, 4. јуна 2003.г. Циљ Фазе 2 је да се настави са промовирањем легитимних интереса пословне заједнице, локалних представничких удружења и грађанског друштва, и да се створи радно партнерство са изабраним представницима.

У Фази 2, Булдожер Комисију представља једна специјализована Булдожер Комисија за пољопривреду, агробизнис и природне ресурсе, и шест регионалних Булдожер Комисијакоје су формирале организације које заступају локалне фирме у својим подручјима. Они се фокусирају на идентификацију нових реформи на општинском/кантоналном/регионалном нивоу, као и праћење имплементације реформи из прве фазе на локалном нивоу.

Седам Булдожер Комисија прошириле су дијалог, који је већ успоставила првобитна Булдожер Комисија са изабраним представницима земље, како би укључиле и синдикате. То ће помоћи комисијама да идентификују реформска подручја, која се односе на бх друштво као цјелину. Давањем одговорности свим трима партнерима (приватни сектор, владајућа тијела и синдикати) у развијању, изношењу и имплементацији реформи, појачат ће се подршка цјелокупном процесу. Сваки од ова три партнера има истински интерес за реформу пословног окружења у БиХ.

У знак признања грађанском покрету за реформе, три премијера, шест предсједавајућих парламената, градоначелник Брчког и седам локалних представника Булдожера потписали су споразум под називом “Протокол за просперитет”, који их обавезује да наставе и продубљују своју подршку Булдожер процесу реформи.

У свјетлу те обавезе, Вијеће министара БиХ сада успоставља међу-министарску радну групу на државном нивоу, под називом “Јединица за хитне реформе”. Јединица за хитне реформе је владин пандан Булдожер Комисији.

Прва Пленарна сједница друге фазе Булдожера одржана је 29. јула 2003.г. Присутни су изгласали 19 нових реформи. Оне ће бити дио пакета од 50 реформи, који ће бити предат владама и парламентима крајем септембра 2003.г.