23.09.2015

Opći podaci o Buldožer inicijativi

Informacije o Buldožer inicijativi na OHR-ovoj Internet stranici se ne ažuriraju otkako su BiH institucije preuzele punu odgovornost za ovaj projekat. Informacije o Buldožer inicijativi se mogu naći na www.bulldozer.ba

12. novembra 2002.g., na inicijativu Visokog predstavnika, Paddyja Ashdowna, grupa poslovnih ljudi u BiH, zajedno sa predstavnicima najvažnijih međunarodnih finansijskih organizacija pokrenula jeBuldožer Komisiju. Cilj je bio da se izgradi radno partnerstvo između bh političara i poslovnih ljudi, i da se indentifikuju specifične klauzule u legislativi, koje spriječavaju firme da šire svoje poslovanje i otvaraju još radnih mjesta. Komisija je sebi postavila zadatak da “50 reformi bude usvojeno za 150 dana”.

Radeći na prvom krugu reformi, Komisija je primila prijedloge od više od 500 firmi. Pokrenuta pitanja obuhvatala su obavezne članarine u profesionalnim udruženjima, duplo oporezivanje, komplikovane administrativne procedure i načini poslovanja koji uništavaju radna mjesta. U okviru Buldožer Komisije, kvalifikovana grupa advokata i ekonomista detaljno je proučila svaki prijedlog, razvili su zakonska rješenja i procijenili moguće posljedice na ekonomsko okruženje. Više od 20 lokalnih udruženja, kao što su regionalna poslovna udruženja, Udruženje poslodavaca, Ženska poslovna mreža, Centralna banka, Agencija za promociju stranih ulaganja (FIPA) i Mikro-kreditna mreža radili su sa Buldožer Komisijom na procjeni prijedloga reformi. Tokom tri plenarne sjednice, Komisija je glasala o najboljih 50 prijedloga za uklanjanje ekonomskih zapreka, koje će predstaviti vladajućim tijelima…

Nakon ovih događaja na visokom nivou, došlo je do intenzivnog dijaloga između Buldožer Komisije, Vijeća ministara BiH, i vlada RS i FBiH. Imenovan je koordinator u svakoj vladi. Ti koordinatori su distribuirali svoje prijedloge relevantnim ministarstvima, i tražili njihove komentare, reakcije i protu-prijedloge.

Svako ministarstvo formiralo je radne grupe, kako bi razmotrile svaku reformu i formulisale odgovore. Buldožer Komisija sastala se sa svim najvažnijim ministarstvima i detaljno raspravljala o specifičnim reformama i odgovorima radnih grupa. Svaki put, ili su se u potpunosti složili, ili su pregovorima došli do zakonskog kompromisa, koji se nije udaljavao od prvobitne namjere prijedloga.

Sva vladajuća tijela su na kraju usvojila sve reforme. Neke od reformi su riješene odlukama vlade, dok su druge (koje se sastoje od pravnih amandmana na postojeće zakone) poslane parlamentima. Parlamenti BiH, FBiH, RS i Brčkog usvojili su sve Buldožer amandmane, prekoračivši prvobitni rok od 150 dana za samo 30 dana. Uprkos tom odlaganju, rezultati su postignuti u vremenskom roku koji nije ispunjen nikada ranije. U prosjeku, Buldožer Inicijativa je proizvodila jednu ekonomsku reformu svaka četiri dana.

Kako bi se taj uspjeh nastavio, pokrenuta je Faza II Inicijative Buldožer, 4. juna 2003.g. Cilj Faze II je da se nastavi sa promoviranjem legitimnih interesa poslovne zajednice, lokalnih predstavničkih udruženja i građanskog društva, i da se stvori radno partnerstvo sa izabranim predstavnicima.

U Fazi II, Buldožer Komisiju predstavlja jedna specijalizovana Buldožer Komisija za poljoprivredu, agrobiznis i prirodne resurse, i šest regionalnih Buldožer Komisija koje su formirale organizacije koje zastupaju lokalne firme u svojim područjima. Oni se fokusiraju na identifikaciju novih reformi na opštinskom/kantonalnom/regionalnom nivou, kao i praćenje implementacije reformi iz prve faze na lokalnom nivou.

Sedam Buldožer Komisija proširile su dijalog, koji je već uspostavila prvobitna Buldožer Komisija sa izabranim predstavnicima zemlje, kako bi uključile i sindikate. To će pomoći komisijama da identifikuju reformska područja, koja se odnose na bh društvo kao cjelinu. Davanjem odgovornosti svim trima partnerima (privatni sektor, vladajuća tijela i sindikati) u razvijanju, iznošenju i implementaciji reformi, pojačat će se podrška cjelokupnom procesu. Svaki od ova tri partnera ima istinski interes za reformu poslovnog okruženja u BiH.

U znak priznanja građanskom pokretu za reforme, tri premijera, šest predsjedavajućih parlamenata, gradonačelnik Brčkog i sedam lokalnih predstavnika Buldožera potpisali su sporazum pod nazivom“Protokol za prosperitet”, koji ih obavezuje da nastave i produbljuju svoju podršku Buldožer procesu reformi.

U svjetlu te obaveze, Vijeće ministara BiH sada uspostavlja među-ministarsku radnu grupu na državnom nivou, pod nazivom “Jedinica za hitne reforme”. Jedinica za hitne reforme je vladin pandan Buldožer Komisiji.

Prva Plenarna sjednica druge faze Buldožera održana je 29. jula 2003.g. Prisutni su izglasali 19 novih reformi. One će biti dio paketa od 50 reformi, koji će biti predat vladama i parlamentima krajem septembra 2003.g.