23.11.2023

Saradnja svih institucija BiH ključna za prosperitetnu i zajedničke budućnosti BiH

25. novembar je značajan datum u historiji Bosne i Hercegovine. Obilježavajući 25. novembar kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine, povezan sa historijskim zasjedanjem ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH), koje je održano prije 80 godina, i prisjećajući se ovog ključnog trenutka iz prošlosti BiH, visoki predstavnik [...]
26.10.2023

Visoki predstavnik Christian Schmidt pojašnjava namjerne neistine koje šire vlasti RS

Pratio sam izjave date u proteklom periodu koje bi navodno trebale predstavljati tumačenja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (GFAP) i nekih od njegovih suštinskih aspekata. U tom kontekstu, moram ispraviti neke dezinformacije koje se namjerno šire zarad ispunjenja neodgovornih ličnih ciljeva. To je moja uloga prema Aneksu 10 GFAP i zanemario bi [...]