Prvi zamjenik VP/supervizor za Brčko i šefica Ureda EBRD-a u BiH sa predstavnicima Vlade Brčko distrikta
14.05.2024 OHR

Vlasti moraju pojačati svoje napore da ubrzaju provedbu infrastrukturnih i investicionih projekata u Brčko Distriktu

“Vlasti Brčko Distrikta trebaju ubrzati administrativne procedure kako bi održali tempo u realizaciji projekta i održali efikasnu saradnju sa međunarodnim partnerima”, rekao je danas prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Jonathan Mennuti tokom posjete Brčkom gdje je boravio zajedno sa šeficom Ureda EBRD-a u BiH Manuelom Naessl. Mennuti i Naessl su se sastali sa Vladom Brčko Distrikta kako bi razgovarali o infrastrukturnim inicijativama koje su u toku i o koracima koje je potrebno hitno poduzeti da bi se smanjila kašnjenja i osigurao napredak u odvijanju infrastrukturnih projekata.

Osnovna tema razgovora bila je izdavanje građevinskih dozvola i druge administrativne procedure koje su ključne za uspješan završetak projekta modernizacije Luke Brčko. Ovaj projekat ima veliki značaj ne samo za Brčko nego i za cijelu državu. Članovi Vlade odgovorni za ove procedure obavezali su se tokom razgovora sa supervizorom i gospođom Naessl da će u kratkom roku riješiti otvorena pitanja. „Zadovoljan sam činjenicom da su zvaničnici preuzeli odgovornost za izvršavanje svojih dužnosti. Odgovornost prema građanima Brčkog i međunarodnim partnerima Distrikta je od vitalnog značaja i mora se poboljšati“, rekao je supervizor.

Uz to, na sastanku se razgovaralo i o potencijalu i perspektivama Brčkog u vezi s inicijativama za korištenje obnovljivih izvora energije i poboljšanja distribucije električne energije, sa ciljem daljeg kretanja Distrikta ka trajnoj energetskoj održivosti u budućnosti. Naglašeno je da je brzo donošenje odluka u ovim oblastima od suštinskog značaja za nastavak uspješne saradnje sa međunarodnim partnerima i ubrzanje procesa održive tranzicije u energetskom sektoru.

U odvojenom sastanku sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, supervizor Mennuti je dodatno razgovarao o zabrinjavajućim kašnjenjima i izazovima u vezi sa provedbom reformi u oblasti dobre uprave, realizacijom investicionih inicijativa, kao i odgovornog planiranja budžeta i borbe protiv korupcije. „Iako je 2024. izborna godina, vlasti Brčko Distrikta moraju biti efikasnije u provedbi projekata i ubrzati administrativne procedure kako bi se izbjegli nepotrebni zastoji i zadržao fokus na reformi javne uprave i borbi protiv korupcije.

Održiv napredak je od najveće važnosti ukoliko su vlasti istinski opredijeljene da u potpunosti iskoriste potencijale Distrikta i osiguraju zajednički prosperitet za sve građane Brčko Distrikta“, zaključio je supervizor.