HRbio14
24.04.2024 OHR

Visoki predstavnik podsjeća na rok do kojeg vlasti FBiH trebaju donijeti svoje rješenje za buduće neometano imenovanje Vlade FBiH

Skoro godinu dana nakon donošenja Odluke kojom se deblokira imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, visoki predstavnik Christian Schmidt podsjeća da će, na osnovu njegove odluke od 27. aprila 2023. godine, amandman CXXXI na Ustav Federacije, stupiti na snagu 1. maja, bez potrebe za donošenjem dodatnog normativnog akta kojim bi se osiguralo njegovo pravno dejstvo.

Visoki predstavnik poziva glavne političke aktere da imaju na umu ovaj rok, ukoliko imaju konstruktivne prijedloge za poboljšanje amandmana.