26.10.2023

Prvi zamjenik VP/Supervizor za BD prisustvovao vježbi spašavanja u Brčkom, pozvao na stalan rad na osposobljavanju za zaštitu od nepogoda

Prvi zamjenik visokog predstavnika/supervizor za Brčko Distrikt Jonathan Mennuti prisustvovao je danas općoj vježbi DPPI FLEX 2023, koju je u Brčkom organiziralo Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s Inicijativom za prevenciju i spremnost u slučaju prirodnih katastrofa za područje Jugoistočne Evrope (DPPI SEE). U ovoj vježbi, tokom koje je izvrš [...]
13.10.2023

Imenovanje visokih predstavnika

Članom V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP) definirano je da je visoki predstavnik konačni autoritet u regionu u pogledu tumačenja navedenog sporazuma o implementaciji civilnih aspekata mirovnog rješenja. Pitanje nominovanja/imenovanja visokog predstavnika direktno je povezano s tumačenjem Aneksa 10 Općeg okvirn [...]
14.09.2023

VP Schmidt: Arhivi MKSJ trebaju biti trajno pohranjeni u Sarajevu

Visoki predstavnik Christian Schmidt danas se obratio učesnicima međunarodne konferencije "30 godina od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju - naslijeđe i izazovi" u Sarajevu, te izrazio poštovanje prema svima koji su svoje živote posvetili borbi za istinu o ratnim zločinima i genocidu u BiH.