13.10.2023

Imenovanje visokih predstavnika

Članom V Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (GFAP) definirano je da je visoki predstavnik konačni autoritet u regionu u pogledu tumačenja navedenog sporazuma o implementaciji civilnih aspekata mirovnog rješenja. Pitanje nominovanja/imenovanja visokog predstavnika direktno je povezano s tumačenjem Aneksa 10 Općeg okvirn [...]
14.09.2023

VP Schmidt: Arhivi MKSJ trebaju biti trajno pohranjeni u Sarajevu

Visoki predstavnik Christian Schmidt danas se obratio učesnicima međunarodne konferencije "30 godina od osnivanja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju - naslijeđe i izazovi" u Sarajevu, te izrazio poštovanje prema svima koji su svoje živote posvetili borbi za istinu o ratnim zločinima i genocidu u BiH.