03.12.2015 OHR

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Visoki predstavnik, Valentin Inzko

Dobar dan, dame i gospodo,

Hvala vam što ste došli.

Prije nego što počnemo, želio bih vas pozvati da minutom šutnje odamo počast svim osobama koje su izgubile živote u nedavnim terorističkim napadima u Parizu, Sinaju, u Ankari i Sarajevu, kao i u drugim dijelovima svijeta.

Hvala.

Kao što znate, tokom današnjeg dana i jučer, imali smo sjednicu političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, a, kao što to obično radimo nakon ovih sjednica, Bruce i ja smo željeli da vam se direktno obratimo.

Dobićete kopiju Komunikea nakon ove press konferencije.

Moram također napomenuti da, nažalost, Ruska Federacije nije mogla da se složi sa dva paragrafa današnjeg Komunikea, iako smo u svim drugim dijelovima bili saglasni.

Ove godine obilježavamo dvadesetu godišnjicu Općeg okvirnog sporazuma za mir i glavna tačka na našem dnevnom redu bila je procjena situacije u pogledu njegove implementacije, kao i pouke koje smo izvukli tokom ovog procesa.

Možemo jasno reći da su domaći organi vlasti i međunarodna zajednica tokom prvih godina provedbe mira postigli neke velike ciljeve, radeći zajednički u dejtonskom okviru.

Upravni odbor PIC-a je naglasio pozitivne promjene do kojih je od tada došlo u BiH i pozvao sve organe vlasti da nikada ne prestanu poduzimati napore na izgradnji demokratske i funkcionalne države, djelujući u skladu s vladavinom prava i Općim okvirnim sporazumom za mir.

Mislim da je prikladno da danas takođe spomenem Oružane snage Bosne i Hercegovine koje su formirane prije tačno deset godina. Objedinjavanje tri vojske, koje su tri i po godine međusobno ratovale, u jedinstvene Oružane snage koje uspješno sudjeluju u mirovnim misijama širom svijeta predstavlja možda jedan od najjasnijih primjera reforme koja bi bila nezamisliva u Dejtonu 1995. godine, ali je postala stvarnost kada su se glavni domaći akteri i međunarodna zajednica organizirali oko zajedničke vizije – vizije evroatlantskih integracija.

Danas inicijativa EU, na čije provođenje su se obavezali sami organi vlasti, i implementacija ambiciozne Reformske agende BiH, jesu put koji vodi naprijed.

O tome smo jutros razgovarali sa članovima Predsjedništva BiH. Od našeg prošlog sastanka, BiH je postigla značajan napredak, a Predsjedništvo i organi vlasti na državnom nivou su imali centralnu ulogu u postizanju ovog napretka.  Sada je potrebno više konkretnih rezultata. Naglašavam, potrebno je više konkretnih rezultata.

Osim svoje uloge u programu reformi, Predsjedništvo je također doprinijelo pozitivnoj atmosferi u regionu. Ne mogu dovoljno naglasiti koliko je pozitivna regionalna atmosfera važna za budući napredak Bosne i Hercegovine. Komunike je naglasio značaj pozitivnih događanja u regionu. Ovaj pozitivan trend treba da se nastavi.

Još važnije je da se lideri i građani BiH zajednički organiziraju, jer je reintegracija središnji faktor za osiguranje trajne stabilnosti i prosperiteta.

Upravni odbor PIC-a je također pozvao organe vlasti i institucije BiH da zadrže pozitivan impuls u provođenju neophodnih reformi – između ostalog, socio-ekonomskih reformi, reformi u oblasti vladavine prava, pravosuđa i javne uprave – u skladu sa zahtjevima građana i u saradnji s civilnim društvom.

Također, Upravni odbor PIC-a je pozvao sve nadležne organe vlasti u Bosni i Hercegovini koji poduzimaju napore u borbi protiv terorizma da krivično procesuiraju osobe uključene u terorističke aktivnosti, da spriječe radikalizaciju i da u ovom smislu jačaju saradnju među organima vlasti u BiH i s drugim zemljama.

Razgovarali smo i o nekoliko drugih važnih pitanja.

Sada bih zamolio mog zamjenika, gospodina Brucea G. Bertona, da o njima kaže nešto više.

PDHR, Bruce G. Berton

Hvala Vam, visoki predstavniče.

Kao što ste rekli, Upravni odbor PIC-a je razgovarao i o nekoliko drugih pitanja koja su od suštinskog značaja za sadašnjost, a, svakako, i za budućnost BiH.

Počet ćemo od referenduma, koji je pokrenula Narodna skupština RS 15. jula, o ovlastima i odlukama državnog pravosuđa i ovlastima i ranijim odlukama visokog predstavnika.

Kao konačni autoritet za tumačenje Mirovnog sporazuma, visoki predstavnik je bio izuzetno jasan o ovom pitanju: To je kršenje Dejtonskog okvira, posebno Aneksa 4 i Aneksa 10.

Na današnjoj sjednici, Upravni odbor PIC-a je istakao svoje nedvosmisleno opredjeljenje za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH u skladu s međunarodnim pravom, naglašavajući da, prema Mirovnom sporazumu, entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i pravno postoje jedino na osnovu Ustava BiH.

Upravni odbor PIC-a je pozvao sve nadležne organe vlasti u BiH da iskoriste Strukturirani dijalog o pravosuđu kao primjereniji forum za rješavanje pitanja u oblasti pravosudne reforme.

U nekoliko posljednjih dana svjedoci smo još jednog izazova usmjerenog na najvišu pravosudnu instituciju u ovoj zemlji: Ustavni sud BiH.

Odluka o kojoj pričamo još nije zvanično objavljena i stoga ne bi bilo primjereno davati ikakve komentare o njoj osim da citiram Ustav BiH prema kojem su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće.

Koliko mogu vidjeti Upravni odbor PIC-a je bio jasan u pogledu činjenice da se zahtjev iz Aneksa IV Mirovnog sporazuma, odnosno Ustava BiH, da su odluke Ustavno suda konačne i obavezujuće, mora poštivati.

Kao u svakoj drugoj zemlji, ustavni ili vrhovni sudovi mogu donijeti presude koje se ne dopadaju nekim dijelovima društva, ali se one ipak moraju poštivati i provoditi.

Prema tome, mislim da se može reći da je Upravni odbor PIC-a također jasno izrazio stav da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i da je ključ za njegovu implementaciju.

Također smo razgovarali o pitanju obrazovanja – koje je nevjerovatno važan segment – gdje i dalje vidimo da se osnovna pitanja zloupotrebljavaju na štetu školske djece. Mi smo čvrsto uvjereni da je obrazovanje od prevashodne važnosti za pomirenje i međusobno razumijevanje u BiH.

Nakon ove sjednice Upravnog odbora PIC-a, jedna stvar je jasna: međunarodna zajednica je čvrsto privržena uspostavljanju stabilne, sigurne i prosperitetne BiH.

Daleko smo otišli u ovih zadnjih 20 godina. Mi ćemo nastojati uraditi sve što možemo da pomognemo ovoj zemlji da načini odlučne pomake sa reformskim programom i da istovremeno osiguramo puno poštivanje Mirovnog sporazuma.

A sada, možemo preći na vaša pitanja.