30.11.2012

Konferencija za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Razgovori koje smo vodili tokom protekla dva dana, s predstavnicima vlasti i s članovima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, bili su sveobuhvatni i detaljni. No, ukoliko bih trebao sumirati rezultate naših razgovora u jednu jedinstvenu poruku za vlasti u Bosni i Hercegovini, onda bi to bilo: Nema izgovora za daljnja kašnjenja.