OHRPR-041219-PICpress-1
04.12.2019 OHR

Obraćanje visokog predstavnika Valentina Inzka i prvog zamjenika visokog predstavnika Michaela Scanlana na konferenciji za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Visoki predstavnik Valentin Inzko

Dame i gospodo,

Dobar dan i dobrodošli na današnju konferenciju za medije nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na nivou političkih direktora. Možda se ova konferencija održava kasno, ali imali smo još jedan sastanak u dva sata. Danas smo imali izradu Komunikea, što je išlo brže nego ikad. Završili smo tačno u podne.

Moj prvi zamjenik i supervizor za Distrikt Brčko, Michael Scanlan, i ja ćemo vas upoznati sa razgovorima koje smo vodili u protekla dva dana i o zaključcima sa naših sesija, koje također možete naći i u Komunikeu.

Kao i uvijek, Komunike Upravnog odbora PIC-a bit će vam podijeljen nakon ove konferencije za novinare. On će biti dostupan i na internet stranici OHR-a.

Tokom prvog dana naše sjednice, održali smo dva tematska sastanka. Prvi sastanak bio je posvećen situaciji na lokalnom nivou, koji, nažalost, često biva zanemaren zbog činjenice da krupniji događaji i situacije privlače više pažnje. Odlučili smo da pozovemo lokalne čelnike da uzmu učešća na našem sastanku, jer su oni ti koji žive i rade u svojim izbornim jedinicama.

Razgovarali smo sa gradonačelnicima i načelnicima nekoliko gradova i općina kao i sa predsjednicima saveza općina i gradova Federacije i Republike Srpske.

Gradonačelnici i načelnici Tešnja, Teslića, Gradačca, Gradiške i Tomislavgrada su informirali političke direktore o situaciji u njihovim lokalnim zajednicama, o tome na koji način pomažu svojim zajednicama i o njihovim stavovima o tome kako osigurati stalan napredak na terenu.

Ono što smo čuli od njih još više nas je uvjerilo da lokalna samouprava može biti vodeća snaga napretka koja može pokrenuti pozitivne promjene i na višim nivoima vlasti. Bolja saradnja i koordinacija te ubrzana implementacija reformi i usluga u najboljem javnom interesu su recept uspjeha.

Zaista smo čuli dobre priče, neke i međuvjerske prirode. Kao u Tomislavgradu, obnova pravoslavne kapele, pravoslavne crkve. Bošnjak koji je obnovio katoličku crkvu u Tešnju, itd. I naravno, o fantastičnom izvozu – više od 200 miliona KM iz nekih općina kao što su Tešanj ili Gradačac.

Dobre priče, ali isto tako i loše pojedinosti. Na primjer, Tešanj već četiri godine ne uspijeva dobiti trafo stanicu. Budući da već troše 95% svoje električne energije, ne mogu imati nove firme, novi razvoj, ili pak širenje postojećih firmi, jer nemaju više električne energije. Prošle su već četiri godine od kako čekaju na novu trafo stanicu. Ali u suštini svi ovi načelnici govorili su pozitivno. Uključujući i Tomislavgrad – detalj koji nisam znao: on sada ima više stanovnika i više radnih mjesta nego prije 1991. godine. To je veoma interesantno i ohrabrujuće.

Prije ovog sastanka, van okvira PIC-a, održan je i sastanak načelnica općina u njemačkoj rezidenciji. Još jedna jako interesantna grupa u BiH. Kao što znate, vaši zakoni predviđaju učešće žena u omjeru od 40% u vlasti i na izvršnim funkcijama.

Svjesni situacije na terenu, drugi sastanak Upravnog odbora PIC-a na nivou političkih direktora bio je posvećen pitanju migranata i operativnom odgovoru na državnom nivou.

Da bismo pokrili sve aspekte, razgovarali smo sa ekspertima, Peterom Van der Auweraertom, koordinatorom IOM-a za Zapadni Balkan, Zoranom Galićem, direktorom Granične policije BiH, i Slobodanom Ujićem, direktorom Službe za strance BiH.

Neke od informacija bile su prilično šokantne. Na primjer, gospodin Galić ne može popuniti 500 upražnjenih mjesta u Graničnoj policiji, tako da imate po jednog graničnog policajca na svakih 20-22 kilometra. Kako mogu kontrolirati granicu? Naravno, to je pitanje budžeta, o kojem smo također razgovarali, o državnom budžetu.

Gospodin Ujić nas je obavijestio o tretmanu stranaca. Ponekad su prostorije Službe za strance locirane u samom centru grada, kao u Tuzli, i nije uvijek lako obraditi 100-200 slučajeva dnevno u centru grada.

U svakom slučaju, taj sastanak je bio veoma interesantan i dijelom deprimirajući. No on takođe pokazuje da je cijela zemlja odgovorna za pitanje migranata. To je pitanje iz originalnog Daytona – migracije i azil – i to je državna nadležnost. To nije dužnost jednog entiteta ili jednog kantona.

A ipak, teret ovog problema i izazovi koje on postavlja nesrazmjerno su raspoređeni. Republika Srpska i drugi kantoni, osim Unsko-sanskog kantona, moraju uraditi više. Republika Srpska treba da učestvuje u rješavanju pitanja koja utiču na cijelu zemlju.

Kad je riječ o Srbima, nije tajna da su najveća skupina u Beču, osim Austrijanaca, upravo Srbi. Oni su fino primljeni. Neki su primljeni kao radna snaga, neki kao izbjeglice. Ali u svakom slučaju, mislim da su Srbi dobili puno pozitivne pažnje u mnogim zemljama u svijetu. I moje je lično mišljenje da treba to da uzvrate kada imaju izbjeglice u svojim krajevima, ljude koji su u suštini izbjeglice u tranzitu. Neće oni ostati u Republici Srpskoj ili Unsko-sanskom kantonu ili Sarajevu ili Salakovcu, itd.

Još jedan zaključak ove diskusije bio je da institucijama na državnom nivou treba više finansijskih resursa da bi se mogle efikasnije i uspješnije nositi sa prilivom migranata. Kao što znate, budžet je zamrznut već sedam godina – od 2012. A 2012. godine nije bilo migrantske krize. A danas smo od italijanskog predstavnika čuli da je u Italiji budžet za migrantsku krizu eksplodirao zbog velikog broja migranata. Tako i ovdje, ovog pitanja nije bilo 2012. i bilo bi logično da se poveća budžet, koji je zamrznut od 2012.

Važno je naći način da država BiH efikasnije izvršava svoje ustavne nadležnosti i odgovornosti za pitanja koja se odnose na migrante, u tijesnoj saradnji sa drugim nivoima vlasti. Potrebno je osigurati dovoljna budžetska sredstva da se pomogne državnim agencijama da poboljšaju efikasnost u rješavanju migracijskih pitanja.

Naravno, fino je i ponosni smo što u suštini međunarodna zajednica finansira sve izbjegličke centre u BiH. Ali zamislite šta bi bilo da EU ne da 32 miliona eura, ili koliko već, za migrantsku krizu? To je lokalna odgovornost, a ne odgovornost međunarodne zajednice.

A sada, prije nego dam riječ svom prvom zamjeniku i supervizoru za Distrikt Brčko Michaelu Scanlanu, koji će vas informirati o današnjem dijelu sjednice Upravnog odbora PIC-a na nivou političkih direktora, želim samo da vam skrenem pažnju na jednu tužnu godišnjicu koja se primiče.

Ovog decembra navršava se 10 godina – cijela dekada – od kada je Evropski sud za ljudska prava donio odluku u predmetu Sejdić-Finci. Naravno, poslije je uslijedilo još odluka – Pilav, Zornić, itd.

Iz godine u godinu, organi BiH ne implementiraju odluku Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

Iz godine u godinu, BiH tretira neke građane kao manje jednake od ostalih i ova diskriminacija se mora okončati. Upravni odbor PIC-a pozvao je političke i institucionalne lidere BiH da provedu i ovu odluku.

Kao što znate, nije riječ samo o gospodinu Sejdiću i gospodinu Finciju. Riječ je i o Srbima u Sarajevu, Srbima u Federaciji. Riječ je o Hrvatima i Bošnjacima u Republici Srpskoj, koji ne mogu biti u Domu naroda na državnom nivou. Oni se ne mogu kandidirati za državno predsjedništvo. Tako da je to ogroman dio stanovništva. Grupe koje sam upravo spomenuo – i naravno svih 16 manjina u ovoj zemlji i ljudi iz takozvanih miješanih brakova – oni nisu jednaki u ovoj zemlji. I krajnje je vrijeme da uradimo nešto u vezi s tim. Prošlo je deset godina. To se ne može tolerirati, da živite u zemlji u kojoj nema jednakosti.

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan

Hvala, visoki predstavniče.

Na početku da kažem da je Upravni odbor PIC-a pozdravio nominiranje novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, kao i odluku koju je usvojilo Predsjedništvo BiH u vezi s podnošenjem Programa reformi Bosne i Hercegovine NATO-u.

Upravni odbor PIC-a sada očekuje da će proces formiranja Vijeća ministara BiH biti završen i da će Parlamentarna skupština BiH početi raditi na ubrzanoj provedbi reformi.

Istovremeno, apeliramo da se formiranje vlasti na nivou Federacije i kantona završi bez daljih odlaganja.

Na današnjoj sjednici PIC-a, focus je bio na funkcioniranju državnih institucija i izazovima s kojima se suočava implementacija Daytonskog mirovnog sporazuma.

Kada je riječ o funkcionalnosti državnih institucija, Upravni odbor PIC-a je mišljenja da njihovu funkcionalnost treba jačati, a ne ugrožavati.

Budžet BiH za državne institucije, kao što je rekao visoki predstavnik, je zamrznut već 7 godina na nivou od 950 miliona KM, što pokazuje da de facto imate godišnje smanjenje budžeta. Ovo ograničava djelokrug aktivnosti i kapacitete države da djeluje u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim obavezama. O tome se razgovaralo tokom prvog dana našeg zasjedanja. Ovo ima dalekosežne posljedice za građane BiH.

Stoga je Upravni odbor PIC-a pozvao na brzo usvajanje državnog budžeta koji će zadovoljavati potrebe institucija na državnom nivou.

Stav Upravnog odbora PIC-a je da se interesi svih nivoa vlasti najbolje ostvaruju ne poništavanjem suštinskih reformi, nego provođenjem reformi koje su okrenute ka budućnosti, koje podržavaju i jačaju sigurnost, stabilnost i prosperitet BiH, i unapređuju odgovornost domaćih institucija.

U tom smislu, Upravni odbor PIC-a podsjetio je na svoje saopštenje od 13. novembra u vezi sa Zaključcima koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Upravni odbor PIC-a je također naglasio da bi zaključak kojim se želi kriminalizirati kršenje stavova NSRS bio protivan osnovnim standardima demokratije, jer se njime vrši ekstremni pritisak na zvaničnike koji dolaze sa teritorije RS. Ovo bi predstavljalo direktan udar na autonomiju i nezavisnost zvaničnika na državnom nivou, što je suprotno Ustavu BiH.

U Komunikeu, Upravni odbor PIC-a je također apelirao na nadležne nivoe vlasti da građanima Mostara omoguće glasanje na lokalnim izborima 2020. godine tako što će se izborna blokada u Mostaru riješiti kroz politički proces koji nije uslovljen drugim izbornim pitanjima, čime će se provesti odluka Evropskog suda za ljudska prava od 29. oktobra u predmetu Baralija protiv BiH.

U tom pogledu, vjerovatno ste već vidjeli zajedničko saopštenje nakon sastanka, održanog danas poslijepodne, na kojem je prisustvovao i visoki predstavnik koji je to također spomenuo, predstavnika međunarodne zajednice sa predsjednicima SDA i HDZ BiH na ovu temu.

Komunike PIC-a i zajedničko saopštenje jasno prezentiraju naš stav o pitanju Mostara.

Dame i gospodo,

Prije nego što pređemo na vaša pitanja, također vam moram reći da je Ruska Federacija odlučila da se ne složi sa tekstom Komunikea te je tražila da se to navede u fusnoti. Kao i do sada, nećemo ulaziti u pojedinosti njihove odluke. Ukoliko imate nekih pitanja u vezi s tim, siguran sam da će vam predstavnici Ruske Federacije dati odgovore.

Hvala. Visoki predstavnik i ja ćemo sada odgovarati na vaša pitanja.

OHRPR-041219-PICpress-1 OHRPR-041219-PICpress-2