18.06.2019 OHR

Obraćanje visokog predstavnika Valentina Inzka i prvog zamjenika visokog predstavnika Michaela Scanlana na konferenciji za medije nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira

Visoki predstavnik, Valentin Inzko

Dame i gospodo,

Dobar dan svima i dobrodošli na današnju konferenciju za štampu.

Prije no što počnemo, dopustite da predstavim svog zamjenika i supervizora za Brčko, Michaela Scanlana. On nam se pridružio u februaru i ovo je bila njegova prva sjednica političkih direktora Upravnog odbora PIC-a.

Mike i ja ćemo vas izvijestiti o sadržaju razgovora koje smo vodili u posljednja dva dana i zaključcima koji su izloženi u Communiqueu, koji će vam biti podijeljen poslije konferencije za štampu. Naravno, kasnije ćemo odgovoriti i na vaša pitanja.

Nažalost, kao što je bio slučaj i sa posljednjim communiqueom, počinjemo press konferenciju konstatacijom da Ruska Federacija nije mogla da se pridruži Communiqueu. Neću ulaziti u pojedinosti o njihovom stavu, siguran sam da će vam predstavnici Ruske Federacije dati objašnjenje.

Međutim, želim još jednom ponoviti da je Ruska Federacija cijenjena članica PIC-a i da bez obzira na ponekada suprostavljena gledišta, međunarodna zajednica ostaje jedinstvena u cilju da pruži podršku stabilnoj, prosperitetnoj i jedinstvenoj BiH zasnovanoj na Dejtonskom sporazumu.

Dame i gospodo,

U toku posljednja dva dana imali smo pred sobom dug dnevni red, što vam, siguran sam, nije iznenađenje.

Sjetićete se da smo vam, posljednji put kad smo se ovdje susreli, rekli da je jedna od tema bilo formiranje vlade, i da smo apelovali na brzo i neometano formiranje organa vlasti.

Ipak, evo nas šest mjeseci kasnije a stranke koje čine vladajuću većinu na nivou države i Federacije još uvijek nisu riješile svoje nesuglasice i imenovale nove vlasti.

U nedostatku novih izvršnih vlasti na državnom i federalnom nivou, parlamenti na tim nivoima također nisu profunkcionirali. Nije bilo znakova fleksibilnosti ni na jednoj strani koji bi pokazali da je moguće uskoro riješiti taj zastoj.

Kašnjenja u implementaciji izbornih rezultata sprečavaju provođenje neophodnih reformi.

Među drugim relevantnim temama koje ćete bez sumnje pomenuti i u pitanjima koja budete postavljali nalaze se rezervni sastav policije i situacija vezana za Visoko sudsko i tužilačko vijeće.

Politički direktori su razgovarali o obje ove teme i zaključci o njima nalaze se u Communiqueu.

Potezi na formiranju rezervnog sastava policije rezultirali su negativnom spiralom nepovjerenja u BiH. Na to bi trebalo staviti tačku a pažnju usmjeriti na poboljšanu koordinaciju i ponovnu izgradnju povjerenja.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a pozvali su vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou da unaprijede saradnju između tijela za provođenje zakona i osiguraju da postojeće policijske snage imaju dostatne resurse i adekvatnu obuku kako bi odgovorili na brojne izazove sa kojima se BiH i njeni građani suočavaju, uključujući i migracije.

Vrijeme i energiju ne treba trošiti na interno policijsko nadmetanje. Takvo nadmetanje neće riješiti nijedan problem, samo će pojačati postojeće. Uvijek kažem, treba nam manje oružja i manje ljudi u uniformama, a ne više.

Vrijeme i energiju treba usmjeriti na jedno drugo pitanje koje izuzetno brine građane u svim dijelovima ove zemlje – vrlo nizak stepen povjerenja u pravosudni sistem. To je jedan od ključnih razloga što je veliki broj građana već odlučio zauvijek napustiti BiH.

Razlog nije uvijek ekonomska situacija i nedostatak posla. U velikom broju slučajeva razlog je manjak povjerenja u pravosudni sistem.

Najnovija afera u vezi s VSTV-om dodatno je naglasila ovaj problem i još jednom potvrdila potrebu za hitnim provođenjem suštinskih reformi. Organi vlasti moraju raditi na ponovnoj uspostavi vladavine prava u BiH i vraćanju povjerenja javnosti u institucije. Prvi korak bila bi revizija Zakona o VSTV, da bi se rad Vijeća regulirao na način kojim se garantira profesionalnost, odgovornost i najviše standarde među najcjenjenijim pravnicima u zemlji.

Sada bih dao riječ svom zamjeniku, Mikeu Scanlanu. On će reći nešto više o drugim pitanjima o kojima smo razgovarali i ukratko vas upoznati s diskusijom tokom drugog dana sjednice Upravnog odbora PIC-a.

PDHR, Michael Scanlan

Hvala Vam, visoki predstavniče, i dopustite da i ja poželim dobrodošlicu novinarima i zahvalim što su danas ovdje.

Želio bih da dodam, na ono što je visoki predstavnik rekao, da su politički direktori kao ključno pitanje također naglasili i brzu provedbu izbornih reformi prema preporukama Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a i GRECO-a.

Ovo pitanje je spomenuto i u razgovoru sa Zajedničkim kolegijem Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao zadatak koji bi oni mogli odmah rješavati, pod uslovom da formiraju svoje komisije.  Opći izbori 2020. su za 16 mjeseci tako da je već sada potrebno djelovati. Izgradnja povjerenja u izborni proces je u interesu svake političke stranke i temelj dobre vladavine.

Politički direktori također su izrazili stav da je krajnje vrijeme da se u Mostaru održe lokalni izbori.  Svi građani BiH imaju pravo da izaberu svoje gradske predstavnike, pa i u Mostaru, kao i drugdje, kao u jedinstvenom gradu.

Kao što sam rekao, politički direktori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira danas su se sastali sa članovima Zajedničkog kolegija Parlamentarne skupštine BiH.

Željeli smo čuti šta su njihovi prioriteti za vrijeme ovog mandata i da li su već utvrdili zajedničke stavove.

Istovremeno, moram spomenuti da je Parlamentarna skupština formirana prije više od šest mjeseci, ali da ne izvršava svoje dužnosti.

Od svake osoba u BiH koja ide na posao i dobija platu očekuje se da radi, i smatram da se i od članova Parlamentarne skupštine BiH treba očekivati isto.

Članovi PIC-a zaista smatraju da je u Parlamentarnoj skupštini potrebno naći dodirne tačke kako bi se nastavilo raditi na programu okrenutom ka budućnosti u interesu svih naroda i građana BiH. Kao što sam rekao, brz napredak u provođenju izborne reforme je moguć ukoliko Parlamentarana skupština odmah formira svoje komisije.

Istovremeno, Upravni odbor PIC-a je pozvao bh. političke i institucionalne lidere da što prije djeluju kako bi završili proces formiranja vlasti na svim nivoima.

Do formiranja novog Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije,  organi u prethodnom sazivu moraju raditi u tehničkom mandatu. To također znači da Parlamentarna skupština BiH u novom sazivu mora vršiti nadzor nad izvršnim organima vlasti bez obzira na njihov status.

Konačno, Upravni odbor PIC-a smatra da svi nivoi vlasti trebaju jačati dijalog i saradnju među svim narodima u BiH i izbjegavati nacionalističku retoriku kojom se produbljuju podjele.

Građani BiH glasaju tako što se odlučuju za odlazak, a samo pozitivno upravljanje zemljom i politika kojom se promoviraju stabilnost i prosperitet za zemlju u cjelini mogu zaustaviti odlazak ljudi iz BiH.

Hvala.

OHRPR-180619-PIC2 OHRPR-180619-PIC3 OHRPR-170619-PIC1