06.06.2018 OHR

Konferencija za štampu nakon sjednice Upravnog odbora PIC-a

Vrijedi izgovorena riječ.

Visoki predstavnik Valentin Inzko

Dobar dan, dame i gospodo, i dobrodošli na današnju konferenciju za medije nakon dvodnevne sjednice Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira na nivou političkih direktora.

Moj prvi zamjenik, Dennis Hearne iz Sjedinjenih Američkih Država, i ja ćemo vas informirati o razgovorima koje smo vodili i zaključcima koji su unijeti u Komunike, koji će vam biti podijeljen nakon ove konferencije za medije.

Razgovori su bili veoma fokusirani, a politički direktori uglavnom dijele istu zabrinutost pravcem u kom BiH ide te dijele mišljenje o tome šta u predstojećem periodu treba da budu prioriteti. To se ogleda i u Komunikeu, koji će vam biti podijeljen. On sadrži jednu fusnotu, ali osim nje članice PIC-a su bile jednoglasne u procjeni ovdašnje situacije i šta je potrebno uraditi.

Na početku, još jednom je jedinstveno izraženo puno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države. PIC je također još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku i njegovom mandatu.

U posljednja dva dana imali smo dugačak dnevni red i puno pitanja za razmatranje.

Predstojeći oktobarski izbori bili su u vrhu liste. Mnoge članice Upravnog odbora uputile su  kritiku zbog uznemiravajuće retorike koju neke političke ličnosti koriste tako da je prva poruka svim vlastima u BiH da se suzdrže od dalje nacionalističke retorike koja produbljuje podjele.

OSCE je Upravnom odboru dostavio najnovije informacije o tehničkim poboljšanjima glasačkog procesa i aktivnosti izbornog monitoringa.

Kao što znate, kolege iz Delegacije EU i ambasade Sjedinjenih Američkih Država posreduju u razgovorima među političkim strankama sa ciljem postizanja dogovora o izbornoj reformi tako da su oni informirali političke direktore o poduzetim aktivnostima. Njihovi napori fokusirani su na postizanje dogovora o izmjenama Izbornog zakona u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH vezanom za indirektne izbore delegata u Dom naroda FBiH.

Dame i gospodo,

Potrebno je da stranke u Parlamentarnoj skupštini BiH hitno počnu rješavati ovo pitanje kako bi nakon izbora organi vlasti i skupštine mogli što prije početi sa radom na ekonomskim i političkim reformama potrebnim za poboljšanje života građana i približavanje ove zemlje  Evropskoj uniji.

I dalje su prisutne bojazni da će, ukoliko pitanje Doma naroda Federacije ne bude razjašnjeno tokom predstojećih mjeseci, provedba izbornih rezultata biti otežana, a formiranje vlasti, posebno na nivou Federacije i BiH, moglo bi potrajati dosta dugo.

Po mom mišljenju, u ovoj fazi važno je osigurati dovoljno prostora za dalje odvijanje pregovora između političkih stranaka.

Ostale opcije treba ostaviti po strani.

Naši gosti na sastanku Upravnog odbora bili su članovi Centralne izborne komisije BiH, institucije nadležne za pripremu predstojećih izbora.

Od njih smo željeli čuti više informacija o dosadašnjem odvijanju priprema za održavanje izbora, o predizbornoj retorici, mogućim izbornim prevarama i aktivnostima koje se poduzimaju da se te prevare spriječe, kao i o statusu provedbe međunarodnih preporuka o mogućim poboljšanjima izbornog sistema.

Sada bih dao riječ svom prvom zamjeniku, Dennisu Hearneu, da vas ukratko upozna s temama o kojima su politički direktori Upravnog odbora PIC-a razgovarali tokom drugog dana našeg sastanka.

PDHR, Dennis Hearne

Hvala Vam, visoki predstavniče, i srdačna dobrodošlica novinarima,

Dok je prvi dan našeg sastanka u potpunosti bio posvećen oktobarskim izborima, tokom naših razgovora drugog dana dotakli smo se nekoliko stalnih izazova s kojima se ova zemlja suočava i koji mogu predstavljati ozbiljne prepreke za sveukupnu političku stabilnost BiH i njen napredak.

Prije samo nekoliko dana, zemlja je bila na rubu ozbiljne krize s teškim posljedicama za sve njene građane – govorim o neuspjehu Parlamenta BiH da koriguje odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH u skladu s nedavnom odlukom Ustavnog suda.

Ova situacija je pokazala kako je teško postići istinsku reformu u oblastima kao što su borba protiv korupcije, kada se čini da neki zapravo imaju motiv da sačuvaju status quo ili čak ponište prethodno provedene reforme.

Ova kriza je spriječena zahvaljujući Ustavnom sudu, ali Parlament BiH još uvijek ima obavezu da izmijeni i dopuni Zakon kako je predviđeno i da donese amandmane na Zakon o krivičnom postupku koji bi bili u skladu s međunarodnim standardima i išli u korist svih građana BiH.

Politički direktori su bili vrlo jasni u pogledu onoga što treba biti učinjeno u tom smislu – to ćete vidjeti u Komunikeu.

Jednako jasni su bili i u pogledu jednog drugog pitanja koje je u prethodnim mjesecima dominiralo javnim diskursom: pitanjem migranata, koje je pokazalo neke slabosti sistema.

Uz to, institucije koje doprinose ekonomskom napretku suočavaju se s ozbiljnim izazovima. To su, između ostalog, Uprava za indirektno oporezivanje BiH (ITA) i Elektroprenos BiH (Transco).  Upravni odbor je razgovarao i o ovim pitanjima.

Vodili smo otvoren razgovor o svim ovim pitanjima, pa iako ponekad imamo različita mišljenja i zagovaramo drugačije perspektive, imamo zajedničke ciljeve za BiH – dugotrajan mir, stabilnost i prosperitet. Što se tiče trenutnih prioriteta – oni su navedeni u Komunikeu, a za vas smo pripremili kopije.

Od samog početka procesa, ovaj put smo odlučili, skupa sa svim delegacijama u Upravnom odboru, da se pokušamo fokusirati na jedan koncizan dokument koji je posebno usmjeren na aktuelna pitanja, prioritete i izazove. Vidjet ćete i sami da se radi o jednom konciznom dokumentu, i to je odraz našeg svjesnog napora. Postoji samo jedna fusnota, u dijelu koji se odnosi na naoružavanje policijskih snaga. Ruska Federacija je ubacila fusnotu te preproučujem da se obratite njima za eventualno obrazloženje njihovih stavova po tom pitanju. Osim toga, Komunike nema drugih fusnota ili izdvojenih mišljenja.

Sada ćemo odgovarati na vaša pitanja.