03.03.2023

DANI: Intervju sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom

Pravna situacija je jasna: odluke Ustavnog suda BiH, najviše pravosudne institucije u zemlji, jasno govore da država ima isključivu nadležnost da to pitanje regulira na državnom nivou odgovarajućim zakonima koje usvaja Parlamentarna skupština BiH.
04.10.2022

Oslobođenje: Intervju sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom

Radi se o tome da u Federaciji prevaziđemo blokade. Neobjašnjivo je da četiri godine u Federaciji nismo formirali izabranu vladu i federalni vrh. Ili da nisu imenovane sudije. Razlozi su očiti, pokušava se to iskoristiti kao instrument pregovora za neke druge stvari.