21.09.2022 Dnevni avaz

Dnevni avaz: Intervju sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom

Ovaj sadržaj je dostupan na engleskom i bosanskom jeziku.