03.06.2020

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se putem video-linka 2. i 3. lipnja 2020. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
01.04.2020

Izjava veleposlanika UO PIC-a, kojoj se pridružuju EUFOR, MMF, NATO stožer u Sarajevu, OSCE, Svjetska banka, Švedska, Švicarska, UN u BiH i Vijeće Europe

Nakon jučerašnjega izvješća rezidentnog koordinatora UN-a te predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog monetarnog fonda o posljedicama koje će kriza izazvana covidom-19 imati po Bosnu i Hercegovinu, Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) još jednom je podvukao da će međunarodna zajednica nastaviti surađivati sa svim relevan [...]
04.12.2019

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. prosinca kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
02.09.2019

Izjava veleposlanika Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) podržava politički dijalog koji bi doveo do formiranja vlasti na svim razinama i omogućio bezuvjetni napredak ka reformama koje su sukladne postojećim političkim ciljevima i obvezama.
18.06.2019

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira*

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 17. i 18. lipnja 2019. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP), koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).
05.12.2018

Komunike Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira *

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se u Sarajevu 4. i 5. decembra kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH).