18.09.2023

Tvrdnja: U Bosni i Hercegovini postoje unutarnje granice.

ČINJENICA: Ustavni sud BiH razmatrao je ustavnost izraza „granica“ u Ustavu RS u januaru 2000. godine i zaključio da je izraz „granica“ neustavan. Osporeni član Ustava RS izmijenjen je kako bi izraz „granica“ bio zamijenjen terminom „međuentitetska linija razgraničenja.“ Ne postoji državna granica između entiteta.
21.10.2022

TVRDNJA: Perspektivna vojna imovina bit će dodijeljena vlastima Republike Srpske.

ČINJENICA: Pitanja državne i vojne imovine i dalje su uvjeti definirani u Programu 5+2. Stoga OHR ostaje angažiran na postizanju prihvatljivog i održivog rješenja za ova pitanja. U pogledu nepokretne vojne imovine koja će ubuduće služiti za potrebe obrane („perspektivna vojna imovina“), doneseni su svi pravni akti potrebni za postizanje ovoga cilja [...]
04.10.2022

TVRDNJA: Odluke visokoga predstavnika utjecat će na rezultat izbora.

ČINJENICA: Odluke visokoga predstavnika od 2. listopada odnose se na funkcioniranje institucija FBiH, pojednostavljenje procesa formiranja vlasti, ukidanje blokada i zlouporabe mehanizama zaštite u zakonodavnim i pravosudnim tijelima. One ni na koji način ne utječu na volju glasača i rezultat Općih izbora 2022.
26.05.2022

Tvrdnja: Vijeće ministara ne može osigurati sredstva za Središnje izborno povjerenstvo, jer bi takva odluka bila nezakonita

ČINJENICA: Zakon o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (stavak 5. članka 11.) dopušta Vijeću ministara financiranje rashoda koji nisu bili predviđeni prethodnim proračunom tijekom perioda privremenoga financiranja. Ne postoji prepreka da Vijeće ministara odobri potrebna sredstva ni u smislu relevantnih propisa niti u smislu raspoloživih sr [...]
11.11.2021

TVRDNJA: “…OHR nije uradio najvažniju stvar: osigurao prijevod Daytonskog mirovnog sporazuma. Već 26 godina nema zvaničnog prijevoda Daytonskog mirovnog sporazuma, Ustava itd. na jezike naroda u BiH, a to je posao OHR-a.”

ČINJENICA: Sporazumom o utvrđivanju teksta aneksȃ Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine, predviđeno je da će svaka od strana potpisnica GFAP-a francuskoj vladi dostaviti odgovarajuću jezičku verziju. Francuska vlada je dobila nacrt prevoda na hrvatski jezik od [...]