18.09.2023

Tvrdnja: U Bosni i Hercegovini postoje unutarnje granice.

ČINJENICA: Ustavni sud BiH je razmatrao ustavnost izraza „granica“ u Ustavu RS u januaru 2000. godine i zaključio da je izraz „granica“ neustavan. Osporeni član Ustava RS je izmijenjen kako bi izraz „granica“ bio zamijenjen terminom „međuentitetska linija razgraničenja.“ Ne postoji državna granica između entiteta.
21.10.2022

TVRDNJA: Perspektivna vojna imovina će biti dodijeljena vlastima Republike Srpske.

ČINJENICA: Pitanja državne i vojne imovine i dalje su uslovi definirani u Programu 5+2. Stoga OHR ostaje angažiran na postizanju prihvatljivog i održivog rješenja za ova pitanja. U pogledu nepokretne vojne imovine koja će ubuduće služiti za potrebe odbrane („perspektivna vojna imovina“), doneseni su svi pravni akti potrebni za postizanje ovog cilja [...]
04.10.2022

TVRDNJA: Odluke visokog predstavnika će utjecati na ishod izbora.

ČINJENICA: Odluke visokog predstavnika od 2. oktobra se odnose na funkcioniranje institucija FBiH, pojednostavljenje procesa formiranja vlasti, ukidanje blokada i zloupotrebe mehanizama zaštite u zakonodavnim i pravosudnim tijelima. One ni na koji način ne utječu na volju glasača i ishod Općih izbora 2022.
04.10.2022

TVRDNJA: Visoki predstavnik diskriminira Ostale jer se odluke ne odnose na izbor članova Predsjedništva i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

ČINJENICA: Pravo da mijenja odredbe Ustava BiH, koji je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, pripada isključivo Parlamentarnoj skupštini BiH. Prema tome, odluke od 2. oktobra nisu dio velike izborne reforme koja je i dalje neophodna kako bi BiH ispunila svoje međunarodne obaveze i uklonila diskriminaciju iz izbornog procesa. Visoki predstavnik je viš [...]
26.05.2022

Tvrdnja: Vijeće ministara ne može osigurati sredstva za Centralnu izbornu komisiju, budući da bi takva odluka bila nezakonita

ČINJENICA: Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine (stav 5. člana 11.) dopušta Vijeću ministara da finansira rashode koji nisu bili predviđeni prethodnim budžetom tokom perioda privremenog finansiranja. Ne postoji prepreka da Vijeće ministara odobri potrebna sredstva ni u smislu relevantnih propisa niti u smislu raspoloživih sredstava. [...]