11.11.2021

TVRDNJA: “…OHR nije uradio najvažniju stvar: osigurao prijevod Daytonskog mirovnog sporazuma. Već 26 godina nema zvaničnog prijevoda Daytonskog mirovnog sporazuma, Ustava itd. na jezike naroda u BiH, a to je posao OHR-a.”

ČINJENICA: Sporazumom o utvrđivanju teksta aneksȃ Općeg okvirnog sporazuma za mir (GFAP) na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, potpisanim u Parizu 14. decembra 1995. godine, predviđeno je da će svaka od strana potpisnica GFAP-a francuskoj vladi dostaviti odgovarajuću jezičku verziju. Francuska vlada je dobila nacrt prevoda na hrvatski jezik od [...]