19.09.2001

Nalog supervizora o integriranoj administraciji u Brčko Distriktu

Sukladno stavku 37 Konačne arbitražne odluke od 5. ožujka 1999. i članka 3 Aneksa Konačne arbitražne odluke od 18. kolovoza 1999. koji ovlašćuju supervizora da ukine administrativna tijela koja postoje u Brčko Distriktu i objedini ih u integriranu administraciju;