18.07.2008

Nalog supervizora o Izbornom povjerenstvu Distrikta Brčko i kojim se Skupštini Distrikta Brčko nalaže da imenuje nove članove Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko

Sukladno ovlastima koja su mi data stavovima 8, 10, 11, 13, 36 i 37 Konačne odluke od 5. ožujka 1999. godine i stavkom 9. Aneksa Konačne odluke od 19. kolovoza 1999. godine koji je donio Arbitražni tribunal za spor oko međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog;

Pozivajući se na Izborni zakon Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 i 24/06)i Izborni zakon Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Distrikta Brčko BiH br. 20/03), (u daljem tekstu: “Izborni zakon Distrikta Brčko”), kojima se ustvrđuje postupak izbora i sastav Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko;

Konstatirajući da je 16. travnja 2008. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni list Bosne i Hercegovine br. 33/08) kojim su izmjenjena dosadašnja pravila u svezi postupka izbora i sastava Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko; i da je nalogom supervizora od 06. svibnja 2008. godine donijet novi Izborni zakon Distrikta Brčko (Službeni glasnik Distrikta Brčko BiH br. 17/08);

Podsjećajući da je mandat Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko, koje je imenovano u veljači 2002. godine, istekao u veljači 2007. godine; da je 23. svibnja 2007. godine Skupština Distrikta Brčko BiH donijela Odluku o raspuštanju članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko BiH br. 0-02-022-59/07; i da je Skupština Distrikta Brčko imenovanala nove članove Odlukom o imenovanju članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko BiH, br. 0-02-022-60/07 od 23. svibnja 2007. godine;

Nadalje podsjećajući da je odlukom od 14. lipnja 2007. godine Centralno izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu, “Centralno izborno povjerenstvo”) iskoristilo svoje ovlasti prema članku 2.14, stavku 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i odbilo da da suglasnost na imenovanje novih članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko smatrajući da to imenovanje nije sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine;

Izražavajući zabrinutost što od tada ni Skupština Distrikta Brčko ni Centralno izborno povjerenstvo nisu imenovali nove članove kako je Zakonom propisano.

Konstatirajući da se i izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko, kao i Odlukom o kriterijima za određivanje broja članova Izbornog povjerenstva, koju je Centralno izborno povjerenstvo donijelo 08. svibnja 2008. godine, zahtjeva da se sastav Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko proširi za dva člana na ukupno sedam članova;

Izražavajući zabrinutost što ta dva dodatna člana još uvijek nisu imenovana;

Izražavajući žaljenje zbog trenutnog zastoja u rješavanju radnog statusa sadašnjih članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko i u imenovanju novih članova;

Imajući u vidu činjenicu da odlazeći članovi Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko nastavljaju sa obavljanjem svojih zakonskih dužnosti dok ne budu zamjenjeni; da je takva situacija sukladna općem principu kontinuiteta u obavljanju javnih dužnosti; te da bi imenovanje novih članova u toku trenutnog izbornog procesa samo omelo taj proces;

Konstatirajući da je Centralno izborno povjerenstvo u pismu od 24. listopada 2007. godine podsjetilo Izborno povjerenstvo Distrikta Brčko na potrebu da izvršava svoje profesionalne dužnosti sve dok ne budu imenovani novi članovi Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko;

Uvažavajući, uz izraze zahvalnosti,profesionalnu posvećenost i visoke standarde u radu koje je u proteklom periodu iskazalo sadašnje Izborno povjerenstvo Distrikta Brčko i u potpunosti uvjeren u njihovu sposobnost da svoje obveze i dalje izvršavaju sa istom posvećenošću i standardima u radu;

Nakon što sam pažljivo razmotrio niz mogućnosti za rješavanje ovog pitanja i nakon što sam zaključio da u ovim okolnostima nadležni organi neće biti u stanju da ovo pitanje riješe na vrijeme;

Nakon što sam se konzultirao sa Centralnim izbornim povjerenstvom, Izbornim povjerenstvom Distrikta Brčko, predsjednikom Skupštine, dopredsjednikom Skupštine i šefovima zastupničkih klubova u Skupštini Distrikta Brčko;

Nakon što sam stoga odlučio da riješim ovo pitanje putem naloga supervizora sa ciljem otklanjanja bilo kakve pravne nesigurnosti ili nedoumice u svezi statusa Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko i pravilnog održavanja predstojećih izbora.

 

 

Stoga nalažem sljedeće:

1.              Skupština Distrikta Brčko pokrenut će bez odlaganja postupak izbora i imenovanja dva nova člana Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko sukladno procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko.

2.              Skupština Distrikta Brčko će što je prije moguće nakon što usvoji izvješće o radu za 2008. godinu i financijsko izvješće za 2008. godinu Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko, pokrenuti postupak izbora i imenovanja pet članova Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko sukladno procedurama i principima propisanim izbornim zakonima Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko i okončat će postupak imenovanja najkasnije do 01. siječnja 2010. godine.

3.              Sadašnji članovi Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko nastavit će da obnašaju sve dužnosti i obveze koje imaju kao članovi Izbornog povjerenstva Distrikta Brčko sve dok Skupština Distrikta Brčko ne imenuje nove članove sukladno stavku 2 ovog Naloga.

4.              Institucije Distrikta Brčko preduzet će sve neophodne mjere kako bi osigurale da ovaj nalog bude primjenjen.

5.              Ovaj nalog stupa na snagu odmah bez daljnjih proceduralnih radnji.

6.              Ovaj nalog supervizora se objavljuje u Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine na engleskom jeziku i službenim jezicima Bosne i Hercegovine. U slučaju nedosljednosti, verzija na engleskom jeziku je mjerodavna za sve namjene.

 

 

dr Raffi Gregorian

supervizor za Brčko

prvi zamjenik visokog predstavnika