18.07.2008

Налог супервизора о Изборној комисији Дистрикта Брчко и којим се Скупштини Дистрикта Брчко налаже да именује нове чланове Изборне комисије Дистрикта Брчко

У складу са овлаштењима која су ми дата ставовима 8, 10, 11, 13, 36 и 37 Коначне одлуке од 5. марта 1999. године и ставом 9. Анекса Коначне одлуке од 19. августа 1999. године који је донио Арбитражни трибунал за спор око међуентитетске линије разграничења у области Брчког;

Позивајући се на Изборни закон Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06 и 24/06) и Изборни закон Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине (Службени гласник Дистрикта Брчко БиХ бр. 20/03), (у даљем тексту: “Изборни закон Дистрикта Брчко”), којима се утврђује поступак избора и састав Изборне комисије Дистрикта Брчко;

Констатујући да је 16. априла 2008. године Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине усвојила Закон о измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине бр. 33/08) којим су измјењена досадашња правила у вези са поступком избора и саставом Изборне комисије Дистрикта Брчко; и да је налогом супервизора од 06. маја 2008. године донијет нови Изборни закон Дистрикта Брчко (Службени гласник Дистрикта Брчко БиХ бр. 17/08);

Подсјећајући да је мандат Изборне комисије Дистрикта Брчко, која је именована у фебруару 2002. године, истекао у фебруару 2007. године; да је 23. маја 2007. године Скупштина Дистрикта Брчко БиХ донијела Одлуку о распуштању чланова Изборне комисије Дистрикта Брчко БиХ бр. 0-02-022-59/07; и да је Скупштина Дистрикта Брчко именованала нове чланове Одлуком о именовању чланова Изборне комисије Дистрикта Брчко БиХ, бр. 0-02-022-60/07 од 23. маја 2007. године;

Надаље подсјећајући да је одлуком од 14. јуна 2007. године Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљем тексту, “Централна изборна комисија”) искористила своја овлаштења према члану 2.14, ставу 2 Изборног закона Босне и Херцеговине и одбила да да сагласност на именовање нових чланова Изборне комисије Дистрикта Брчко сматрајући да то именовање није у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине;

Изражавајући забринутост што од тада ни Скупштина Дистрикта Брчко ни Централна изборна комисија нису именовале нове чланове како је Законом прописано.

Констатујући да се и изборним законима Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко, као и Одлуком о критеријима за одређивање броја чланова Изборне комисије, коју је Централна изборна комисија донијела 08. маја 2008. године, захтјева да се састав Изборне комисије Дистрикта Брчко прошири за два члана на укупно седам чланова;

Изражавајући забринутост што та два додатна члана још увијек нису именована;

Изражавајући жаљење због тренутног застоја у рјешавању радног статуса садашњих чланова Изборне комисије Дистрикта Брчко и у именовању нових чланова;

Имајући у виду чињеницу да одлазећи чланови Изборне комисије Дистрикта Брчко настављају са обављањем својих законских дужности док не буду замјењени; да је таква ситуација у складу са општим принципом континуитета у обављању јавних дужности; те да би именовање нових чланова у току тренутног изборног процеса само омело тај процес;

Констатујући да је Централна изборна комисија у писму од 24. октобра 2007. године подсјетила Изборну комисију Дистрикта Брчко на потребу да извршава своје професионалне дужности све док не буду именовани нови чланови Изборне комисије Дистрикта Брчко;

Уважавајући, уз изразе захвалности, професионалну посвећеност и високе стандарде у раду које је у протеклом периоду исказала садашња Изборна комисија Дистрикта Брчко и у потпуности увјерен у њихову способност да своје обавезе и даље извршавају са истом посвећеношћу и стандардима у раду;

Након што сам пажљиво размотрио низ могућности за рјешавање овог питања и након што сам закључио да у овим околностима надлежни органи неће бити у стању да ово питање ријеше на вријеме;

Након што сам се консултовао са Централном изборном комисијом, Изборном комисијом Дистрикта Брчко, предсједником Скупштине, замјеником предсједника Скупштине и шефовима посланичких клубова у Скупштини Дистрикта Брчко;

Након што сам стога одлучио да ријешим ово питање путем налога супервизора са циљем отклањања било какве правне несигурности или недоумице у вези са статусом Изборне комисије Дистрикта Брчко и правилним одржавањем предстојећих избора.

 

Стога налажем сљедеће:

  1. Скупштина Дистрикта Брчко ће без одлагања покренути поступак избора и именовања два нова члана Изборне комисије Дистрикта Брчко у складу са процедурама и принципима прописаним изборним законима Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко.
  2. Скупштина Дистрикта Брчко ће што је прије могуће након што усвоји извјештај о раду за 2008. годину и финансијски извјештај за 2008. годину Изборне комисије Дистрикта Брчко, покренути поступак избора и именовања пет чланова Изборне комисије Дистрикта Брчко у складу са процедурама и принципима прописаним изборним законима Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко и окончаће поступак именовања најкасније до 01. јануара 2010. године.
  3. Садашњи чланови Изборне комисије Дистрикта Брчко ће наставити да обављају све дужности и обавезе које имају као чланови Изборне комисије Дистрикта Брчко све док Скупштина Дистрикта Брчко не именује нове чланове у складу са ставом 2 овог Налога.
  4. Институције Дистрикта Брчко ће предузети све неопходне мјере како би осигурале да овај налог буде примјењен.
  5. Овај налог ступа на снагу одмах без даљњих процедуралних радњи.
  6. Овај налог супервизора се објављује у Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине на енглеском језику и службеним језицима Босне и Херцеговине. У случају недосљедности, верзија на енглеском језику је мјеродавна за све намјене.

 

 

др Рафи Грегоријан

супервизор за Брчко

први замјеник високог представника