13.10.2003 Bulldozer Initiative

Jedinice za žurne reforme se susrele u cilju izrade Plana za provedbu reformi iz Faze II inicijative “Buldožer”

Članovi jedinica za žurne reforme Federacije i Republike Srpske susreli su se danas u Sarajevu kako bi raspravljali o strategiji provedbe za reforme koje su u završnoj fazi u okviru Faze II “Buldožer” inicijative. Povjerenstva “Buldožer” inicijative već su izradila 50 reformi i trenutačno ih razmatraju stručnjaci iz pojedinih oblasti. Ove reforme bit će predočene tijelima vlasti na zvaničnoj svečanosti primopredaje tijekom ovog mjeseca – kada će početi teći rok u okviru kojeg tijela vlasti trebaju preispitati i usvojiti reforme.

Jedinice za žurne reforme čine motivirani profesionalni visoko kvalificirani državni službenici iz ključnih ministarstava u državnim i entitetskim vladama kao i upravi Distrikta Brčko. Članove ovih jedinica su neposredno imenovali premijeri i oni uživaju njihovu potporu. Uloga jedinica za žurne reforme je osigurati brzu provedbu predloženih reformi putem izravnog kontakta s resornim ministrima.

Jedinice za žurne reforme također će biti odgovorne za praćenje provedbe 50 reformi koje su usvojene u okviru Faze I inicijative “Buldožer”. Krajem mjeseca, Buldožer povjerenstvo će objaviti Izvješće o rezultatima Faze I.

Faza II bit će provedena na manje centraliziran način nego Faza I. Šest područnih povjerenstava i jedno Povjerenstvo poljoprivredu kojo je utemeljeno za teritoriju cijele BiH prikupili su i analizirali prijedloge reformi od poduzetnika u cijeloj zemlji.