13.10.2003 Bulldozer Initiative

Jedinice za hitne reforme se sastale u cilju izrade Plana za implementaciju reformi iz Faze II inicijative “Buldožer”

Članovi jedinica za hitne reforme Federacije i Republike Srpske sastali su se danas u Sarajevu kako bi raspravljali o strategiji implementacije za reforme koje su u završnoj fazi u okviru Faze II “Buldožer” inicijative. Komisije “Buldožer” inicijative su već izradile 50 reformi i trenutno ih razmatraju stručnjaci iz pojedinih oblasti. Ove reforme će biti predočene organima vlasti na zvaničnoj svečanosti primopredaje tokom ovog mjeseca – kada će početi teći rok u okviru kojeg organi vlasti trebaju preispitati i usvojiti reforme.

Jedinice za hitne reforme čine motivisani profesionalni visoko kvalificirani državni službenici iz ključnih ministarstava u državnim i entitetskim vladama kao i upravi Distrikta Brčko. Članove ovih jedinica su neposredno imenovali premijeri i oni uživaju njihovu podršku. Uloga jedinica za hitne reforme je da osiguraju brzu implementaciju predloženih reformi putem direktnog kontakta sa resornim ministrima.

Jedinice za hitne reforme će također biti  odgovorne za praćenje implementacije 50 reformi koje su usvojene u okviru Faze I inicijative “Buldožer”. Krajem mjeseca, Buldožer komisija će objaviti Izvještaj o rezultatima Faze I.

Faza II će biti provedena na manje centralizovan način nego Faza I. Šest regionalnih komisija i jedna Komisija za poljoprivredu koja je formirana za teritoriju cijele BiH su prikupile i analizirale prijedloge reformi od poduzetnika u cijeloj zemlji.