01.07.2023 OHR

Obavijest o Zaključku u svezi sa Zakonom o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2023.

02/23

Zaključak u svezi sa Zakonom o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je donijela Narodna skupština Republike Srpske na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, sadrži upute kojima se očevidno krši Ustav Bosne i Hercegovine.

Zaključkom se nalaže Vladi Republike Srpske i obvezuje se Narodna skupština Republike Srpske da preduzmu određene konkretne, neustavne radnje. U stavku 2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da joj podnese “Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakonika Republike Srpske, kojim će biti propisano posebno kazneno djelo postupanja suprotno odredbama Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.” U stavku 3. istog zaključka Narodna skupština Republike Srpske se obvezuje da će donijeti potrebne zakone ili druge odgovarajuće pravne akte koji sadržavaju odredbe o poduzimanju mjera i radnji, uključujući i mjere ukidanja, prema institucijama i tijelima vlasti koji “budu postupali suprotno odredbama Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”.

Podsjetio bih da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedna od najviših institucija države Bosne i Hercegovine, uspostavljena Ustavom Bosne i Hercegovine kao neovisni čuvar Ustava Bosne i Hercegovine, s isključivom nadležnošću da odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te između institucija Bosne i Hercegovine..

Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, entiteti i sve njihove niže administrativne jedinice obvezne su se u cijelosti pridržavati Ustava Bosne i Hercegovine i zakona na državnoj razini. Prema članku I/2. Ustava, Bosna i Hercegovina je “demokratska država koja funkcionira u skladu sa zakonom”, dok se člankom VI/5 Ustava predviđa da su “odluke Ustavnog suda konačne i obvezujuće”, a člankom III/3.b) se zahtijeva od entiteta i svih njihovih nižih administrativnih jedinica da u cijelosti postupaju sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine i sukladno odlukama njezinih institucija.

Dakle, uputama sadržanim u dva prethodno citirana stavka Zaključka nedvojbeno se krše izričite odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Jasne obveze i odgovornosti koje sva tijela vlasti Republike Srpske imaju prema Ustavu BiH moraju se poštovati.

Stoga bi svaki pokušaj donošenja zakonâ navedenih u tom Zaključku bio očevidno neustavan i ne može mijenjati obveze iz Ustava BiH utoliko prije što se zakonom Republike Srpske ne mogu derogirati jasne i nedvosmislene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine.

Na koncu, provedba bilo koje od uputa sadržanih u ova dva stavka Zaključka mogla bi spadati u područje primjene odredbi o kaznenim djelima propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine koji je donesen Odlukom Visokog predstavnika od 1. srpnja 2023. godine i Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine.

Sarajevo, 1. srpnja 2023.

Christian Schmidt

Visoki predstavnik