12.01.2023

Pismo br. 10 za Skupštinu BD

Kao posljedica Naloga supervizora od 4. kolovoza 2006. kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu te kao posljedica Dopune navedenog naloga supervizora od 1. siječnja 2008. godine iz oblasti djelatnosti osiguranja, organi Distrikta primjenjuju propise koji [...]
30.07.2010

Pismo br. 9 za gđu Jovanović

Ovo pismo ima pravnu snagu dopune Naloga supervizora od 23. ožujka 2007. godine. Ovim nalažem da isto bez odlaganja bude objavljeno u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
16.10.2009

Pismo br. 8 za gosp. Buru

Rok za provedbu ovog Naloga propisan u stavku 6 mog Naloga naknadno je produljen mojim pismom od 6. siječnja 2009. godine. Odlučio sam sada da utvrdim krajnji rok za punu provedbu mog Naloga.
11.09.2008

Pismo br. 7 za gosp. Bećića

Ovo pismo ima pravnu snagu naloga supervizora i objavit će se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Ponovno izdata verzija Naloga supervizora od 13. kolovoza 2008. godine također će biti objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koristeć [...]
22.08.2007

Pismo br. 3 gđi Korjenić

Ovo pismo ima pravnu snagu kao amandman na moj Nalog supervizora od 23. ožujka 2007. godine, i ovim nalažem da se bez odgode objavi u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
06.07.2007

Pismo br. 2 za g. Buru

Ovo pismo za pravnu posljedicu ima izmjenu Naloga supervizora od 15. rujna 2006. godine kojim su kao zakoni Brčko Distrikta doneseni Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH i Zakon o pravobraniteljstvu Brčko Distrikta BiH.