12.01.2023

Pismo br. 10 za Skupštinu BD

Kao posljedica Naloga supervizora od 4. avgusta 2006. kojim se ukidaju entitetski zakoni na području Brčko distrikta i proglašava prestanak pravnog značaja međuentitetske granice u Distriktu te kao posljedica Dopune navedenog naloga supervizora od 1. januara 2008. godine iz oblasti djelatnosti osiguranja, organi Distrikta primjenjuju propise koji v [...]
30.07.2010

Pismo br. 9 za gđu Jovanović

Ovo pismo ima pravno dejstvo dopune Naloga supervizora od 23. marta 2007. godine. Ovim nalažem da isto bez odlaganja bude objavljeno u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
16.10.2009

Pismo br. 8 za gosp. Buru

Rok za provođenje ovog Naloga propisan u stavu 6 mog Naloga naknadno je produžen mojim pismom od 6. januara 2009. godine. Odlučio sam sada da utvrdim krajnji rok za puno provođenje mog Naloga.
11.09.2008

Pismo br. 7 za gosp. Bećića

Ovo pismo ima pravnu snagu naloga supervizora i objaviće se u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i na engleskom jeziku i na službenim jezicima Bosne i Hercegovine. Ponovo izdata verzija Naloga supervizora od 13. avgusta 2008. godine takođe će biti objavljena u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koristeći ane [...]
22.08.2007

Pismo br. 3 gđi Korjenić

Ovo pismo ima pravnu snagu kao amandman na moj Nalog supervizora od 23. marta 2007. godine, i ovim nalažem da se bez odlaganja objavi u Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
06.07.2007

Pismo br. 2 za g. Buru

Ovo pismo za pravnu posljedicu ima izmjenu Naloga supervizora od 15. septembra 2006. godine kojim su kao zakoni distrikta Brčko doneseni Zakon o javnoj imovini distrikta Brčko BiH i Zakon o pravobranilaštvu distrikta Brčko BiH.