17.12.2004

Odluka o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka 1 za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, priv. kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda BiH

Odluka o imenovanju međunarodnog registrara u Uredu registrara Odsjeka 1za ratne zločine i Odsjeka II za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Krivičnog i Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te Posebnog odjela za ratne zločine i Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva Bosne i [...]