10.07.2007 OHR

Nalog o oduzimanju putnih isprava osoba koje opstruiraju ili prijete da opstruiraju proces provedbe mira

br. 01/07

Koristeći se ovlaštenjima koja su visokom predstavniku dana članom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

S obzirom da se Zakonom o putnim ispravama Bosne i Hercegovine odnosno Zakonom o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine predviđa mogućnost oduzimanja putnih isprava ili izricanja zabrane korištenja ličnih karata za prelazak državne granice, u cilju sprečavanja aktivnosti koje opstruiraju ili prijete da opstruiraju proces provedbe mira koji se odvija pod okriljem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Ovim se donosi sljedeći

NALOG

  1. Osobama navedenim u ovdje dostavljenom prilogu koji čini sastavni dio ovog Naloga zabranjuje se prelazak granica Bosne i Hercegovine u svrhu izlaska iz Bosne i Hercegovine.
  1. Putne isprave izdane osobi navedenoj u prilogu ovog Naloga odmah se oduzimaju.
  1. Lična karta izdana osobi navedenoj u prilogu ovog Naloga oduzima se i zamjenjuje potvrdom na osnovu člana 2, stav (3) Zakona o ličnim kartama državljana Bosne i Hercegovine.
  1. Granična policija Bosne i Hercegovine dužna je preduzeti radnje s ciljem da spriječi osobe navedene u prilogu ovog Naloga da napuste teritoriju Bosne i Hercegovine. Svaki službenik Granične policije koji se susretne s osobom koja pokušava napustiti teritoriju Bosne i Hercegovine dužan je odmah oduzeti putne isprave te osobe prema tački 2 i 3 ovog Naloga i preduzeti sve razumne mjere neophodne u cilju sprečavanja osobe da pređe granicu. Službenici Granične policije su takođe dužni oduzeti, na osnovu tačke 2 i 3 ovog Naloga, putne isprave osobe navedene u prilogu ovog Naloga koja se nalazi izvan teritorije Bosne i Hercegovine na dan donošenja ovog Naloga a koja pokušava da se vrati. Tim osobama će ulazak u Bosnu i Hercegovinu biti dopušten nakon što njihove putne isprave budu oduzete.
  1. Policija Republike Srpske, policija Federacije Bosne i Hercegovine i kanotna u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, dužni su preduzeti neodložne radnje u cilju oduzimanja putnih isprava i ličnih karata osoba navedenih u prilogu ovog Naloga koje borave ili prebivaju u području njihove nadležnosti.
  1. Sve putne isprave oduzete u skladu s ovim nalogom obavezno se šalju organima koji su ih izdali, a o činjenici da je oduzimanje izvršeno obavezno se izvještava visoki predstavnik.
  1. Ovaj nalog donesen je u skladu s ovlastima danim visokom predstavniku u Aneksu 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir i ne donosi se supstituiranjem bilo kojeg domaćeg organa vlasti. Ovaj nalog se izravno primjenjuje. Svaka pojedinačna radnja i mjera potrebna za realizaciju ovog Naloga smatraće se propisno i na odgovarajući način preduzetom kako je prethodno rečeno.
  1. Radi otklanjanja sumnje, ovim se izričito izjavljuje i ukazuje da je ovdje sadržane odredbe Naloga, svaku pojedinačno i sve zajedno, utvrdio visoki predstavnik prema svom međunarodnom mandatu i da stoga ne podliježu iznošenju pred niti odlučivanju od strane sudova Bosne i Hercegovine ni sudova njenih entiteta ili bilo gdje drugdje, te da se ni pred kojim sudom, nikada, ne može pokrenuti postupak u vezi sa obavezama čije izvršenje iz njih proističe.
  1. Ovaj Nalog stupa na snagu odmah.
 

Sarajevo, 10. juli 2007.

 

Miroslav Lajčák

Visoki predstavnik