21.07.2023 OHR

Ponovna kriminalizacija klevete napad je na prava građana RS

Izmjene Kaznenoga zakona Republike Srpske kojima se ponovno kriminalizira kleveta predstavljaju napad na građanske slobode, što je karakteristično za autoritarne režime. Ovim izmjenama ograničava se sloboda govora i sužava prostor za građansko djelovanje, što su temelji demokratskoga društva.

Ponovna kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj organima vlasti daje mogućnost gušenja i cenzuriranja medijske slobode i civilnoga društvo, ograničavaju slobodno kritičko mišljenje i ušutkuju neistomišljenike. Čak i bez drakonskih sankcija, ovim izmjenama otvara se put za upitne krivične postupke i degradaciju slobode i demokracije na štetu građana Republike Srpske.

Ove izmjene također predstavljaju korak unatrag na putu ka članstvu u EU, s obzirom na to da nisu u skladu sa 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.

OHR će pažljivo pratiti ovu temu, sa čvrstim uvjerenjem da, u demokratskom društvu, građani trebaju biti u mogućnosti slobodno izraziti svoje mišljenje i onda kada to mišljenje nije u skladu sa zvaničnim politikama vlasti. Također će biti u bliskom kontaktu sa svim relevantnim međunarodnim akterima u vezi s ovim pitanjem.

Zaštita slobode izražavanja i slobode mišljenja, kao i nesmetana sloboda medija da izvještavaju o činjenicama, temeljni su aspekti Ustava BiH, te tako i Daytonskoga mirovnog sporazuma.