19.06.2023 OHR

Puna suradnja sa visokim predstavnikom temeljna je obveza prema Daytonu

Narodna skupština RS priprema se za razmatranje nacrta zakona kojim se pokušava ukinuti obveza objavljivanja akata visokoga predstavnika u Službenom glasniku RS.

Ovim nacrtom zakona ne može se i neće ostvariti tako pogrešno smišljen cilj. Strane potpisnice Aneksa 10 Daytonskoga mirovnog sporazuma, uključujući RS, imaju obvezu u potpunosti surađivati s visokim predstavnikom. Nikakva politička retorika ili izmjena zakona ne mogu osloboditi institucije i njihove uposlenike ove obveze.

Nadalje, zakoni koje donosi visoki predstavnik imaju isti status kao i zakoni koje donose domaći parlamenti i podrazumijevaju istu ustavnu obvezu objavljivanja, bez obzira na bilo koji podređeni akt ili propis.

Neobjavljivanje i nepoštivanje odluka visokoga predstavnika stavlja Republiku Srpsku, njene institucije i one koji u njima rade, u položaj kršenja njihovih obveza prema Općem okvirnom sporazumu za mir. Službenici koji činjenjem ili nečinjenjem zanemare svoje zakonske dužnosti, kao i ove obveze, snose osobnu odgovornost za svoje odluke i za posljedice takvih odluka.

„Oni trebaju biti svjesni da će ploviti uzburkanim vodama“, rekao je visoki predstavnik.