OHR_BiH
24.04.2023 OHR

Prvi konzultativni sastanak eksperata za pitanja državne imovine održan u Sarajevu

Ured visokoga predstavnika, uz potporu Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, osnovao je Radnu skupinu eksperata, kao dio procesa tehničkih konzultacija o državnoj imovini. Ova radna skupina ima zadatak na razini eksperata vršiti pravnu analizu različitih aspekata koji se odnose na raspodjelu imovine između države i drugih razina vlasti.

Prva radna sjednica u okviru procesa tehničkih konzultacija održana je danas u Sarajevu. Radna skupina, koju čine ugledni domaći i međunarodni pravni stručnjaci, organizirat će redovite radne sastanke na kojima će njeni članovi raditi procjenu različitih tehničkih i pravnih aspekata vlasništva, korištenja i upravljanja državnom imovinom, te analizirati različite modele upravljanja tom imovinom, uključujući i primjere iz drugih zemalja. Cilj Radne skupine je sakupiti niz stručnih mišljenja i informacija kako bi Parlamentarnoj skupštini pružila pomoć u provedbi aktivnosti usmjerenih na rješavanje pitanja državne imovine.

Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između državnog i drugih razina vlasti prvi je cilj Programa 5+2 i obveza bosanskohercegovačkih vlasti na čije rješavanje se već dugo čeka.