15.05.2023 OHR

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: PLAN MEDIJSKOG OGLAŠAVANJA

za izradu medijskog plana oglašavanja i provedbe aktivnosti
potvrđenih u medijskom planu na području Bosne i Hercegovine

Ured visokoga predstavnika (OHR) poziva kompanije/agencije da dostave ponude za izradu medijskog plana oglašavanja na TV kanalima i društvenim mrežama i provedbu aktivnosti potvrđenih u media planu na području Bosne i Hercegovine u periodu srpanj-kolovoz 2023.

PRORAČUN: 67.769,50 KM bez PDV-a (34.650,00 EUR)

Tenderska procedura: Lokalni javni natječaj

Tenderske informacije date su sljedećim redoslijedom:

I) Uvod

II) Opis zadatka

III) Uvjeti za dostavljanje ponuda

IV) Odabir i dodjela ugovora

V) Dostavljanje ponuda i rok

I Uvod

OHR traži kompaniju/agenciju koja će izraditi i provesti media plan za kampanju informiranja javnosti na razini Bosne i Hercegovine o važnosti rješavanja pitanja državne imovine kako bi  javnosti bilo jasno zašto treba podržati ove procese i kakva je šteta već pričinjena njihovom neprovedbom.

Potrebno je plasirati tri (3) TV animacije, svaka u trajanju od 30 sekundi,  i pet (5) infografika.  Animacije i infografike već su kreirane.

II Opis zadatka

Predmet javnog natječaja obuhvaća sljedeće usluge i aktivnosti:

 • Analiza i izrada strategije oglašavanja na zadatim TV kanalima i društvenim mrežama,
 • Izradu media plana,
 • Provedba aktivnosti potvrđenih u media planu (zakup medija/kanala).

Uspješni ponuđač bit će odgovoran za punu provedbu medijskog plana.

1. Analiza i provedba

a) Medijska analiza mora uključivati informacije o gledanosti TV kanala i njihovom dosegu, kao i informacije o posjećenosti online portala na osnovu kojih će se izrađivati media plan. Analiza treba obrazložiti relevantnost predloženih termina u odnosu na ciljnu skupinu.

b) Po okončanju oglašavanja, potrebno je dostaviti detaljno izvješće s ključnim pokazateljima uspješne provedbe kampanje i postignutih rezultata.

2. Medijski plan

Medijski plan treba sadržavati:

2.1 Oglašavanje na TV:

a) emitiranje tri (3) TV animacije, svaka u trajanju od 30 sekundi, u udarnim terminima (prime-time) na sljedećim TV kanalima i prema raspodjeli ukupnoga broja emitiranja:

 • BHT1
 • FTV
 • RTRS
 • TV BN
 • TV NOVA BH

OHR svoje poruke već plasira na nekim od ovih programa, ali je otvoren za promjenu izbora medija, ukoliko mu agencija ponudi argumentirane prijedloge.

b) emitiranje tri (3) TV animacije bi trebalo biti istodobno i u približno istom omjeru broja emitiranja.

2.2 Oglašavanje na društvenim mrežama

Preferirani kanali: izravni zakup na web portalima na osnovu analize posjećenosti te demografske i teritorijalne pokrivenosti ciljne publike, zakup oglasa kroz Google Ads, Facebook i Instagram oglase (namjenski profili na ove dvije društvene mreže već postoje), te YouTube oglasi.

3. Geografsko područje koje treba pokriti:

Bosna i Hercegovina

4. Ciljna skupina:

Građani BiH 18+.

Medijski plan bi trebao staviti poseban fokus na publiku koja manje redovno prati online sadržaje putem mobilnih telefona ili računara, te su tako manje izloženi oglasima objavljenim na društvenim mrežama.

5. Period emitiranja:

01.07. – 31.08. 2023.

6. Ukupan proračun: 67.769,50 KM bez PDV-a (34.650,00 EUR)

Preporučeni omjer raspodjele raspoloživih sredstava: 75% za TV oglase i 25% za online oglase.

Napomena: Iznos obuhvaća agencijsku proviziju i sve agencijske troškove.

III Uvjeti za dostavljanje ponuda

Ponuda mora biti na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, i sadržavati tiskani original, te elektronsku kopiju na USB-u.

Ponude moraju sadržavati sljedeće:

1. Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe;

2. Reference: Lista i opis sličnih projekata realiziranih u posljednje tri godine, s referencama i kontaktima. Najmanje jedan projekt treba biti u minimalnoj vrijednosti od 50.000,00 KM.

3. Analiza i provedba – informacije o analizi, monitoringu i pokazateljima uspješne provedbe kampanje i postignutih rezultata, kao i popis alata koji će se koristiti. Ponuđač također treba dostaviti informacije o formi i sadržaju finalnog izvješća.

4. Medijski planovi trebaju sadržavati:

 • raspored oglašavanja za svaki TV kanal;
 • informaciju o poziciji TV animacije u predloženom terminu emitiranja (npr. prije, nakon ili u prekidu predloženog TV kanala);
 • ukupan broj oglašavanja po TV kanalu.
 • ukupan broj oglašavanja i očekivani doseg po svakoj od društvenih mreža.

5. Financijska ponuda:

 1. Detaljan prikaz troškova po vrsti troškova, TV kanalima i društvenim mrežama, uz uvjet da ukupan iznos ne smije prelaziti iznos zadanog proračuna.
 2. Cijena i uvjeti plaćanja u KM (konvertibilnim markama), bez PDV-a.
  Napomena: OHR-ovi standardni uvjeti plaćanja su putem bankovnog transfera u roku od 30 dana od dana završetka kampanje/finalnog izvješća i dostave računa. Ponuđač može predložiti i druge uvjete plaćanja uz određena jamstva za uredno izvršavanje obveza.
 3. OHR će platiti PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.
 4. Ponuda mora vrijediti 30 dana.

IV Odabir i dodjela ugovora

Odbor OHR-a razmotrit će i ocijeniti pristigle ponude. Ponuđač čija je ponuda ocijenjena najvišom ocjenom će biti odabran za dodjelu ugovora. OHR može odlučiti da razgovara s ponuđačima.

Ugovor će biti dodijeljen kompaniji/agenciji koja dobije najviše ocjene prema sljedećem:

1. Medijski plan – kvaliteta i cijena po pojedinom mediju – 60 bodova

2. Analiza i provedba – 30 bodova

3. Reference – prethodno iskustvo – 10 bodova

UKUPNO: 100 bodova

Medijski plan na osnovu kojeg će biti izabran najuspješniji ponuđač nije obvezujući i podložan je promjenama iz objektivnih razloga (npr. promjena programske šeme, posebni zahtjevi OHR-a, itd.) i u dogovoru s predstavnicima OHR-a.

OHR zadržava pravo zatvoriti javni natječaj bez dodjele ugovora.

OHR neće snositi troškove ponuđača u vezi s pripremom ponuda.

V Dostavljanje ponuda i rok:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s imenom i kontakt podacima ponuđača, i jasnom naznakom “POZIV ZA PONUDE – MEDIA PLAN” NAJKASNIJE do 15. lipnja 2023. do 12:00 sati, na sljedeću adresu:

OHR
Šef logistike
Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Pitanja:

Smatramo da imate sve potrebite informacije za pripremu ponude. Međutim, ukoliko ipak imate pitanja ili su vam potrebna pojašnjenja, molimo da se obratite isključivo pismenim putem  na e-mail: tender@ohr.int, a ne drugim uposlenicima OHR.

– KRAJ –