15.05.2023 OHR

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA: PLAN MEDIJSKOG OGLAŠAVANJA

za izradu media plana oglašavanja i provođenje aktivnosti
potvrđenih u media planu na području Bosne i Hercegovine

Ured visokog predstavnika (OHR) poziva kompanije/agencije da dostave ponude za izradu media plana oglašavanja na TV stanicama i društvenim mrežama i provođenje aktivnosti potvrđenih u media planu na području Bosne i Hercegovine u periodu juli-august 2023.

BUDŽET: 67.769,50 KM bez PDV-a (34.650,00 EUR)

Tenderska procedura: Lokalni javni tender

Tenderske informacije su date sljedećim redoslijedom:

I) Uvod

II) Opis zadatka

III) Uslovi za dostavljanje ponuda

IV) Odabir i dodjela ugovora

V) Dostavljanje ponuda i rok

I Uvod

OHR traži kompaniju/agenciju koja će izraditi i implementirati media plan za kampanju informiranja javnosti na nivou Bosne i Hercegovine o važnosti rješavanja pitanja državne imovine kako bi  javnosti bilo jasno zašto treba podržati ove procese i kakva je šteta već pričinjena njihovim neprovođenjem.

Potrebno je plasirati tri (3) TV animacije, svaka u trajanju od 30 sekundi,  i pet (5) infografika.  Animacije i infografike su već kreirane.

II Opis zadatka

Predmet tendera obuhvata sljedeće usluge i aktivnosti:

 • Analiza i izrada strategije oglašavanja na zadatim TV kanalima i društvenim mrežama,
 • Izradu media plana,
 • Provođenje aktivnosti potvrđenih u media planu (zakup medija/kanala).

Uspješni ponuđač će biti odgovoran za punu implementaciju media plana.

I. Analiza i implementacija

a) Medijska analiza mora uključivati informacije o gledanosti TV kanala i njihovom dosegu, kao i informacije o posjećenosti online portala na osnovu kojih će se izrađivati media plan. Analiza treba obrazložiti relevantnost predloženih termina u odnosu na ciljnu skupinu.

b) Po okončanju oglašavanja, potrebno je dostaviti detaljni izvještaj sa ključnim pokazateljima uspješne implementacije kampanje i postignutih rezultata.

2. Media plan

Media plan treba sadržavati:

2.1 Oglašavanje na TV:

a) emitovanje tri (3) TV animacije, svaka u trajanju od 30 sekundi, u udarnim terminima (prime-time) na sljedećim TV stanicama i prema raspodjeli ukupnog broja emitiranja:

 • BHT1
 • FTV
 • RTRS
 • TV BN
 • TV NOVA BH

OHR svoje poruke već plasira na nekim od ovih programa, ali je otvoren za promjenu izbora medija, ukoliko mu agencija ponudi argumentirane prijedloge.

b) emitiranje tri (3) TV animacije bi trebalo biti istovremeno i u približno istom omjeru broja emitiranja.

2.2 Oglašavanje na društvenim mrežama

Preferirani kanali: direktni zakup na web portalima na osnovu analize posjećenosti te demografske i teritorijalne pokrivenosti ciljane publike, zakup oglasa kroz Google Ads, Facebook i Instagram oglasi (namjenski profili na ove dvije društvene mreže već postoje), te YouTube oglasi.

3. Geografsko područje koje treba pokriti:

Bosna i Hercegovina

4. Ciljna skupina:

Građani BiH 18+.

Media plan bi trebao staviti poseban fokus na publiku koja manje redovno prati online sadržaje putem mobilnih telefona ili računara, te su tako manje izloženi oglasima objavljenim na društvenim mrežama.

5. Period emitovanja:

01.07. – 31.08. 2023.

6. Ukupan budžet: 67.769,50 KM bez PDV-a (34.650,00 EUR)

Preporučeni omjer raspodjele raspoloživih sredstava: 75% za TV oglase i 25% za online oglase.

Napomena: Iznos obuhvata agencijsku proviziju i sve agencijske troškove.

III Uslovi za dostavljanje ponuda

Ponuda mora biti na bosanskom/srpskom/hrvatskom ili engleskom jeziku, i sadržavati štampani original, te elektronsku kopiju na USB-u.

Ponude moraju sadržavati sljedeće:

1. Ime i adresa kompanije/agencije, broj telefona, e-mail i ime kontakt osobe;

2. Reference: Lista i opis sličnih projekata realiziranih u posljednje tri godine, sa referencama i kontaktima. Najmanje jedan projekat treba biti u minimalnoj vrijednosti od 50.000,00 KM.

3. Analiza i implementacija – informacije o analizi, monitoringu i pokazateljima uspješne implementacije kampanje i postignutih rezultata, kao i popis alata koji će se koristiti. Ponuđač takođe treba dostaviti informacije o formi i sadržaju finalnog izvještaja.

4. Media planovi trebaju sadržavati:

 • raspored oglašavanja za svaki TV kanal;
 • informaciju o poziciji TV animacije u predloženom terminu emitovanja (npr. prije, nakon ili u prekidu predloženog TV programa);
 • ukupan broj oglašavanja po TV kanalu.
 • ukupan broj oglašavanja i očekivani doseg po svakoj od društvenih mreža.

5. Financijska ponuda:

 • Detaljan prikaz troškova po vrsti troškova, TV kanalima i društvenim mrežama, uz uslov da ukupan iznos ne smije prelaziti iznos zadanog budžeta.
 • Cijena i uslovi plaćanja u KM (konvertibilnim markama), bez PDV-a.
  Napomena: OHR-ovi standardni uslovi plaćanja su putem bankovnog transfera u roku od 30 dana od dana završetka kampanje/finalnog izvještaja i dostave računa. Ponuđač može predložiti i druge uslove plaćanja uz određene garancije za uredno izvršavanje obaveza.
 • OHR će platiti PDV u skladu sa Zakonom o PDV-u.
 • Ponuda mora vrijediti 30 dana.

IV Odabir i dodjela ugovora

Odbor OHR-a će razmotriti i ocijeniti pristigle ponude. Ponuđač čija je ponuda ocijenjena najvišom ocjenom će biti odabran za dodjelu ugovora. OHR može odlučiti da razgovara sa ponuđačima.

Ugovor će biti dodijeljen kompaniji/agenciji koja dobije najviše ocjene prema sljedećem:

1. Media plan – kvalitet i cijena po pojedinom mediju – 60 bodova

2. Analiza i implementacija – 30 bodova

3. Reference – prethodno iskustvo – 10 bodova

UKUPNO: 100 bodova

Media plan na osnovu kojeg će biti izabran najuspješniji ponuđač nisu obvezujući i podložan je promjenama iz objektivnih razloga (npr. promjena programske šeme, posebni zahtjevi OHR-a, itd.) i u dogovoru sa predstavnicima OHR-a.

OHR zadržava pravo da zatvori tender bez dodjele ugovora.

OHR neće snositi troškove ponuđača vezane za pripremu ponuda.

V Dostavljanje ponuda i rok:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa imenom i kontakt podacima ponuđača, i jasnom naznakom “POZIV ZA PONUDE – MEDIA PLAN” NAJKASNIJE do 15. juna 2023. do 12:00 sati, na sljedeću adresu:

OHR
Šef logistike
Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Pitanja:

Smatramo da imate sve potrebne informacije za pripremu ponude. Međutim, ukoliko ipak imate pitanja ili su vam potrebna pojašnjenja, molimo da se obratite isključivo pismenim putem  na e-mail: tender@ohr.int, a ne drugim zaposlenicima OHR.

– KRAJ –