25.07.2003

Vojni savjetnik visokog predstavnika

Vojni savjetnik visokog predstavnika pruža neovisne vojne savjete Uredu Visokog predstavnika i koordinira pristup koji ima međunarodna zajednica u odnosu na proces reforme obrane i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Osnovna zadaća vojnog savjetnika i njegovih suradnika je pružanje pomoći Povjerenstvu za reformu sektora obrane čiji je mandat utvrditi ustavne i pravne prepreke koje onemogućavaju uspostavu učinkovitog zapovjedništva i nadzora, na državnoj razini, nad oružanim snagama Bosne i Hercegovine i do 1. siječnja 2004. godine predložiti izmjene i dopune zakona u cilju uklanjanja ovih prepreka i barijera. p>

Vojni savjetnik je 2002. godine preuzeo dodatnu dužnost direktora Odjela za suradnju u oblasti sigurnosti (DSC) u Bosni i Hercegovini u okviru Misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS). Osnovni cilj DSC-a je stvaranje uvjeta u kojima vojna sila neće biti korištena kao sredstvo za rješavanje sukoba u BiH. U nastojanjima da ostvari ovaj cilj vojni savjetnik surađuje s OHR-om, SFOR-om i drugim organizacijama iz međunarodne zajednice. p>

Posao vojnog savjetnika i njegovih suradnika zahtijeva održavanje redovitih kontakata s vojnim tijelima vlasti Bosne i Hercegovine, glavnim tajnikom Stalnog odbora za vojna pitanja i sa njegova dva zamjenika, kao i sa Stožerom NATO-a, Stabilizacijskim snagama NATO-a (SFOR), predstavnicima Europske unije, drugim odjelima u okviru OESS-a, kao i s vojnim predstavnicima zemalja-članica Upravnog odbora u BiH i inozemstvu. p>

Vojni savjetnik također promovira mjere izgradnje povjerenja između oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, prati proces smanjivanja vojnih potencijala i broja vojnika u zemlji i bavi se sigurnosnim pitanjima koja bi se u budućnosti mogla pojaviti u ovoj oblasti. Dodatni poslovi obuhvaćaju su-predsjedavanje Međunarodnim odborom donatora za deminiranje i Odborom za pitanja u oblasti obrane i sigurnosti.